Burgers beseffen onvoldoende belang juiste woonadres
13 Nov, 16:28
foto
Nicole Dongo, waarnemend hoofd van bvb Combé.


Veel burgers zijn zich nog onvoldoende bewust van hoe belangrijk het is om het juiste woonadres aan te geven bij de bureaus voor burgerzaken (bvb's). Het komt veel voor dat mensen verhuizen ofwel van woonadres veranderen en dat niet doorgeven. Dit is om verschillende redenen nadelig. Maar vooral bij de verkiezingen is dit belangrijk, want kiezers moeten hun oproepingskaarten thuis ontvangen.

“Heb je het juiste adres niet doorgegeven, dan krijg je geen oproepingskaart. Ook voor bijvoorbeeld SZF, voor de school waar je moet inschrijven, in de buurt waar je pas woont, heb je je juiste adres nodig. Het is zeer belangrijk, want op je uittreksel komt je juiste adres te staan. Als ambtenaar van de burgerlijke stand geef ik mee aan de burgers om hun werkelijke woonadres door te geven. Dit komt u allen ten goede”, zegt Nicole Dongo, waarnemend hoofd van bvb Combé.

Volgens Dongo worden vreemdelingenverhuizingen apart geregistreerd. Ook de verhuizingen van Surinamers worden geregistreerd in aparte cahiers. Bvb Combé heeft van 1 januari 2018 tot heden ongeveer 420 verhuizingen verwerkt. Dit is ongeveer 60 verhuizingen op maandbasis. Over deze periode zijn er 250 vreemdelingenverhuizingen verwerkt. Op maandbasis zit bvb Combé dichtbij de 35 verhuizingen bij de vreemdelingen. En dan mag het zijn verhuizingen binnen Suriname of naar het buitenland, vertrek wegens studie of een andere reden.

Volgens het Besluit Bevolkingsregister van 4 mei 1921 moet ieder district een bevolkingsregister houden. Het is verboden dat eenzelfde persoon gelijktijdig in het register van meer dan één district staan ingeschreven. Elke verandering van woonplaats of verhuizing binnen Suriname dient door het hoofd van het gezin te worden aangegeven. Meerderjarigen kunnen zelf de veranderingen doorgeven. Wanneer het gaat om minderjarige kinderen, dan dient het hoofd van het gezin of degene die het wettelijke gezag uitoefent de aangifte van verhuizing aan te geven.

De aangifte van verhuizingen is kosteloos. Wel moet een geldige ID-kaart worden overlegd en in geval van minderjarige kinderen een familieboek. De verandering van woonplaats of verhuizing moet in Paramaribo binnen een week en in de overige districten binnen twee weken te worden aangegeven. Verhuizingen worden geregistreerd naar adressen of straatnamen die officieel bij wet benoemd zijn.

Nadat er aangifte gedaan is bij het loket en de burger zijn exemplaar van het aangifteformulier ontvangen heeft, het verhuisbiljet in dit geval, wordt het geregistreerd door het desbetreffende bvb. Het wordt dan opgenomen als een binnenverhuizing of een buitenverhuizing. Een binnenverhuizing is een verhuizing binnen hetzelfde district en een buitenverhuizing is een verhuizing van het ene district naar een ander district. De ambtenaar verwerkt de verhuizing daarna verder. Het wordt via een verzendstaat opgemaakt in drievoud. Het bvb houdt één exemplaar. Dit wordt verwerkt en opgestuurd naar het hoofdkantoor zodat het proces kan worden voortgezet. Dat wordt in het systeem aangegeven. Het duurt ongeveer drie weken na de aangifte van verhuizing voordat het nieuwe adres van de burger wordt verwerkt.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May