Officier van justitie formeel geschorst
27 May, 00:01
foto


Officier van justitie (ovj) Bibian Tjin Liep Shie is formeel per resolutie geschorst. Dit, nadat zij de status van verdachte van de rechter-commissaris (RC) heeft gekregen in het gevorderde Gerechtelijk Vooronderzoek (GVO) in de drugszaak-Kaaimangrasi, bevestigt procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh tegenover Starnieuws. De geschorste officier wordt verdacht van vermeende betrokkenheid bij de overtreding van strafbare feiten, waaronder money laundering.

De schorsing, op basis van de Personeelswet, is na een verzoek van de pg en op voordracht van de minister van Justitie en Politie. In maart was de ovj al uit haar functie ontheven en kon zij het parket niet meer betreden. Met haar schorsing zijn nu het dienstwapen en -telefoon ingenomen. Hoewel ook de persoonsbeveiliging ingetrokken zou moeten worden, heeft de minister van Justitie en Politie hiervan afgezien. De verdachte wordt verder beveiligd door de Staat.

Het interne integriteitsvraagstuk en zuiver houden van de organisatie blijft een uitdaging voor de pg. “Je kunt een geweldige gedragscode hebben, maar personen moeten zich ook eraan kunnen houden.” De schorsing geldt als waarschuwing voor de overige vervolgingsambtenaren.

Officieren zijn eenmaal vierentwintig uur in functie, benadrukt het hoofd van het Openbaar Ministerie. “Wij moeten een voorbeeldfunctie vervullen in de samenleving. Wij geven personen een verdachte status en beschuldigen hen van strafbare gedragingen, dus niemand moet ons een strafrechtelijk verwijt kunnen maken”, zegt de pg.

In juni 2021 is ruim 490 kg cocaïne onderschept te Kaaimangrasi, een oude Suralco-bauxietmijn. Er werd een uitgebrand vliegtuig aangetroffen. Er waren toen nog geen verdachten in beeld. Het eerste GVO tegen onbekende daders was in 2021 gevorderd bij de RC. Daaruit zijn feiten en omstandigheden naar voren gekomen om de omslag te maken naar een vordering GVO tegen bekende daders.

Het jarenlang onderzoek naar deze drugszaak heeft politiemannen, onder wie leden van het Arrestatie Team in beeld gebracht. Hiertussen zit ook de partner van de geschorste ovj.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July