Ramdin wacht besluit Arbeidsinspectie af in kwestie Hellings
26 May, 08:45
foto
Minister Albert Ramdin gaat in op het gesprek met de EBS-bond. (Foto: René Gompers)


Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken en zijn collega van Arbeid, Steven Mac Andrew hebben zaterdagochtend een gesprek gehad met het bestuur van de personeelsbond van de EBS (OWOS) over de situatie bij het energiebedrijf. Hierbij was het bestuur van de nieuwe vakcentrale Unie van Assertieve Vakbonden ook aanwezig. De bond ging op 14 mei in actie uit protest tegen het ontslag van bondsvoorzitter Marciano Hellings. De rechter besliste daarop dat de bond het werk moest hervatten. Op 15 mei hief de bond de staking op, maar is het werk tot nog toe niet hervat.

OWOS heeft het vertrouwen in de voltallige EBS-directie opgezegd en eist dat het ontslag van Hellings wordt teruggedraaid.

Minister Ramdin zegt dat er drie zaken spelen:
- de kwestie over het ontslag van Hellings, waarbij er een traject is ingezet. De dienst arbeidsinspectie zal eind van de maand uitsluitsel geven in deze kwestie. "Dus wachten wij dat af."

- de beoogde reorganisatie op basis van gepleegde studies binnen de Energiebedrijven Suriname (EBS). Volgens Ramdin is dit ook een besluit geweest van de regering als flankerende maatregel in het kader van de verhoging van de energietarieven. "We zouden ook kijken naar de efficiëntie binnen EBS en de noodzakelijk reorganisatie." De bewindsman zegt dat partijen het daar niet met elkaar oneens zijn.

- het derde punt dat speelt is de start van de onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Deze kwestie is volgens Ramdin complexer "simpelweg omdat er een historie is van besluiten die twaalf jaar geleden zijn genomen over een nieuw loonstructuur en waarbij blijkbaar de laatste cao niet is ondertekend." Hij voegt eraan toe dat partijen elkaar niet schijnen te kunnen vinden over de data.

Minister Ramdin is tijdens de regeringspersconferentie zaterdag ingegaan op het gesprek dat hij had met de OWOS. Hij antwoordde op vragen van journalisten, zonder dat hij de president nog had geïnformeerd over het verloop van het onderhoud.

De bewindsman benadrukte dat partijen het over een ding eens zijn en dat is dat de rust binnen het bedrijf moet blijven gewaarborgd, dat de stroomvoorziening moet blijven gegarandeerd en dat er zo snel mogelijk naar normalisatie moet worden overgegaan.

Bij het gesprek waren ook vertegenwoordigers van de nieuwe vakorganisatie  Unie van Assertieve Vakbonden aanwezig en de raad van commissarissen bij de EBS. De EBS-directie was volgens Ramdin verhinderd.

President Chan Santokhi die eerder ook inging op de kwestie verduidelijkte dat binnen de regering een clusterteam van ministers is belast met alle vakbondsaangelegenheden. Deze clusterministers worden bijgestaan door het onderhandelingsorgaan van de regering.

Het staatshoofd benadrukte dat "we ervoor moeten waken dat er geen discrepantie gaat plaatsvinden door afzonderlijke onderhandelingen." Hij voegde eraan toe dat al je dat centraal doet, je dan ook centraal een overzicht hebt oer alle toelagen en alle zaken die worden gevraagd. "En dan kan je als regering ook besluiten, welke zijn de zaken die integraal aangepast moeten worden en welke zaken er zijn die naar een beroepsgroep speciaal opgelost moeten worden, die niet vergelijkbaar zijn bij die andere groepen."

En als het daar nog niet wordt opgelost, moet volgens Santokhi de president altijd gereserveerd worden als een soort beroepsinstantie. "Ik ben flexibel."

De petitie die de OWOS heeft ingediend bij de president, de vicepresident en De Nationale Assemblee is dus in behandeling van de clusterministers.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July