Reactie: Luisteren is een kunst...
08 Sep, 13:36
foto


President Bouterse heeft tijdens de persconferentie duidelijk gezegd dat de regering, de overeenkomst met de Alcoa gaat tekenen. Voorts zei Bouterse: “Uiteraard heeft De Nationale Assemblee ruimte nodig om de zaken te lezen en MOGELIJKERWIJS (eventueel) vragen te stellen”. Hij heeft NIMMER aangegeven dat wanneer het parlement, na het lezen van de overeenkomst, niet eens is, hij de overeenkomst NIET zal tekenen. De scribent moet niet alleen goed leren luisteren, maar ook goed leren lezen. Dat is ook een kunst.

Zonder dat het parlement inzage heeft gehad in de zogenaamde “high level documenten”, heeft Bouterse het besluit genomen de overeenkomst te tekenen. Dat is een vorm van powerplay van Bouterse, die slechts tot doel heeft, het parlement en het volk te intimideren. Het komt erop neer: Parlement mi e go teken a overeenkomst, hor mi tegen if yu habi maktie.

De schrijver zegt dat voor de coalitie het al duidelijk was, toen de oppositie buiten alle afspraken om, die binnen DNA waren gemaakt, na een presentatie van Alcoa, haar ware aard liet zien. Volgens de scribent had Misiekaba op niet mis te verstane wijze, toen duidelijk gemaakt dat de blokvorming tegen Alcoa nooit tot zijn recht was gekomen vanwege de houding van de oppositie om politiek mee te willen scoren. Dit is gewoon een grote leugen en een grote onzin.

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft in de media duidelijk gemaakt wat er was gebeurd. Volgens VHP voorzitter Santokhi was er in het verleden geen enkel overleg geweest tussen de coalitie en de oppositie in de kwestie Alcoa. Omdat er geen informatie door de regering werd gegeven, had de oppositie zelf de stappen ondernomen om naar Alcoa te gaan voor informatie. Toen had Alcoa besloten om zowel de coalitie als oppositie te ontvangen. Santokhi zei dat Misiekaba hevig geschrokken was toen hij tijdens het onderhoud met Alcoa hoorde dat zijn eigen regering achter zijn rug om andere afspraken had gemaakt met de multinational.

Terwijl er lopende afspraken waren tussen regering en parlement en het oude MoU (Memorandum of Understanding) was afgewezen door het parlement, stuurde de regering een brief naar de multinational om zaken volgens het oude MoU af te handelen. De oppositie heeft zich toen daarover uitgelaten in de media en dat is naar zeggen van Santokhi niet in goede aarde gevallen bij NDP-fractieleider André Misiekaba.

Dat is de reden geweest waarom Misiekaba zou hebben aangeven dat de coalitie nu wel achter de regering zou staan, omdat de oppositie een afwijkende houding had aangenomen. Omdat de oppositie naar de media was gestapt, heeft Misiekaba een smoesje gevonden om de regering te ondersteunen in de Alcoa-kwestie. Wie een hond wil slaan vindt altijd wel een stok. Abdoeltje moet niet klakkeloos zaken overnemen, hij moet zich eerst goed laten informeren.

De schrijver zegt dat het de houding van het Nieuw Front is geweest, die ervoor heeft gezorgd dat Billiton wegging en daarmee alle overlevingskansen van de bauxietsector de grond in boorde. Als antwoord verwijs ik de schrijver naar de volgende artikelen die op Starnieuws zijn gepubliceerd:
Gregory Rusland over Alcoa
Ex-president Ronald Venetiaan over lafhartige spelletjes.
Venetiaan rekent op DNA.

Het staat onomstotelijk vast dat de scribent een van de meest misleidende parlementariërs is. We hebben zulke abdoeltjes in het parlement beslist niet nodig, het imago van het parlement wordt aan diggelen geslagen.

Idris Naipal