Luisteren is een kunst, Alcoa deal wordt wel getekend
07 Sep, 00:54
foto
Assembleelid Amzad Abdoel (NDP)


(Ingezonden)


Om met de deur in huis vallen, zal ik direct aangeven wat de conclusies waren van diverse schrijvers van artikelen over de uitspraak van de president dat “DNA mag lezen en vragen stellen.” De een stelt dat de president al weer opkomt voor Alcoa, de andere meent dat de president respectloos en redeloos is en DNA buitenspel heeft gezet en zelfs heeft geschoffeerd. Een andere ongelukkige ziel schrijft dat de regering buiten behoorlijk bestuur handelt.

Laat mij dit aangeven aan hen die wat minder begunstigd zijn met de kunst van luisteren en makkelijk oordelen en conclusies trekken ten faveure van het politieke doel dat zij dienen.
De president heeft op de persconferentie aangegeven dat:
1. Er een batterij aan nationale en internationale deskundigen aan de overeenkomst heeft meegewerkt.
2. Dat er een kruiwagen aan high level documenten is.
3. Dat DNA de ruimte nodig heeft om de zaken te lezen en eventueel vragen te stellen.

De president heeft NIMMER aangegeven dat DNA ALLEEN mag lezen en vragen stellen. Ook heeft de president niet aangegeven dat hij de overeenkomst zal tekenen zoals die aan DNA gepresenteerd zal worden en dus niet openstaat voor eventuele wijzigingsvoorstellen.

Maar goed ook, dat velen schrijven. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Het politieke doel dat deze mensen dienen, wordt steeds duidelijker en makkelijker te begrijpen. Voor de coalitie was het al duidelijk, toen de oppositie buiten alle afspraken om die binnen DNA waren gemaakt - na een presentatie van Alcoa - haar ware aard liet zien. Op niet mis te verstane wijze heeft de fractieleider van de NDP, de heer André Misiekaba, toen duidelijk gemaakt dat de blokvorming tegen Alcoa nooit tot zijn recht is gekomen vanwege de houding van de oppositie om politiek mee te willen scoren.

Bij de oppositie ging het vanaf het begin al niet om het nationaal belang, maar om haar eigen enge partij politieke belangen. De coalitie is sindsdien op eigen wijze verder gegaan om de regering kritisch, doch constructief te begeleiden in de onderhandelingen met Alcoa. Nu en in de toekomst, zal niets haar weerhouden dat te doen. Laten critici zich dat maar goed realiseren.

Dat de president nu aangeeft dat DNA mag lezen en eventueel vragen stellen is ook terecht. Lezen en eventueel vragen stellen is een deel van het werk van DNA, om datgene dat door de regering aan DNA wordt gepresenteerd te kunnen toetsen, eventueel conclusies te trekken en indien nodig met wijzigingsvoorstellen te komen. Ook luisteren naar wat de regering presenteert in DNA, en op basis daarvan conclusies trekken en standpunten innemen, is een deel van het werk van DNA.

Recent nog heeft de coalitie, nadat zij naar de regering heeft geluisterd ten aanzien van de ontmanteling van de Suralco raffinaderij, een standpunt ingenomen en dit standpunt is gerespecteerd door de regering. Kan iemand aan mij dan uitleggen waar de president ten aanzien van DNA respectloos en redeloos is geweest en het belang van Alcoa heeft gediend?

Ten aanzien van het tekenen van de overeenkomst met Alcoa heeft de president correct aangegeven wat de intentie is van deze regering. Zij die de hele ontwikkeling van de bauxietsector hebben gevolgd, weten dat de sector dood is, omdat de Nieuw Front regering waar de NPS en VHP deel van uitmaakten, geen deal heeft kunnen sluiten met Billiton. Het is deze houding van het Nieuw Front geweest, die ervoor heeft gezorgd dat Billiton wegging en daarmee alle overlevingskansen van de bauxietsector de grond in boorde.

Jammer dat geen van de schrijvers dat deel van de statement van de president opvingen. De president heeft voor hen die goed luisteren een duidelijke boodschap gestuurd. Deze regering zal handelen en daden stellen met in acht neming van de rol van DNA.

Er zal absoluut geen partijpolitiek bedreven worden met het dienen van het nationale belang, en zeker niet omdat bepaalde bakkertjes, palletjes, reddertjes en vreemde neusjes, het menen beter te weten.

Drs. Amzad Abdoel
Lid van De Nationale Assemblee