Venetiaan: Lafhartig spelletje 'a no mi' over vertrek Alcoa
04 Aug, 11:31
foto
Oud-president tevens erevoorzitter van de NPS, Ronald Venetiaan, en partijleider Gregory Rusland vrijdagavond in Grun Dyari. (Foto: René Gompers)


Oud-president Ronald Venetiaan tevens erevoorzitter van de NPS heeft onomwonden verklaard dat verkeerde informatie wordt gegeven over het vertrek van Alcoa uit Suriname. “We zien dat mensen het bekende lafhartig ‘a no mi’ spelletje spelen, wanneer zaken niet goed gaan. Men gaat zelfs zover in de tijd om politieke leiders die er niet meer zijn, te bespreken. Het zou om beslissingen van die tijd zijn dat voorraden zijn opgeraakt en nu een vraagstuk is ontstaan. Dat is natuurlijk onzin. Het is goed om de mensen op de vingers te tikken. Maar het is niet onze taak om daarbij stil te staan. Er is een situatie en als verantwoorde politici en burgers is het onze taak om na te gaan hoe we verder gaan,” leest Venetiaan de les.

De NPS heeft vrijdag in Grun Dyari de vrijdagse bijeenkomst over de kwestie Alcoa, opengesteld voor de pers en belangstellenden. Erevoorzitter Venetiaan en partijleider Gregory Rusland hebben op de goed bezochte bijeenkomst uit de doeken gedaan wat er tussen 2003 en 2010 gaande is geweest tussen de Alcoa, BHP Billiton en de toenmalige regering. Venetiaan merkte op dat de zaak nog niet verloren is voor Suriname. Hij verwacht een kritische houding van De Nationale Assemblee. Er moet voor gewaakt worden dat de bauxietreserves van het land niet verkocht worden, zonder dat deze tot ontwikkeling worden gebracht. Studie over Bakhuis is volgens Venetiaan een loze belofte van Alcoa.

Tot 2010 heeft multinational Alcoa nog grootse plannen gehad om de bauxietsector in Suriname voort te zetten en te ontwikkelen. Met de regering onder leiding van Ronald Venetiaan was in 2008 de intentieverklaring getekend die moest leiden naar een overeenkomst waarbij de bauxietreserves in West-Suriname verwerkt zouden worden, een smelter zou komen, energiebronnen zouden worden opgezet. Een haalbaarheidsstudie was al gedaan en de juiste locaties van de bewezen reserves is allemaal nog terug te vinden. De laatste stop is De Nationale Assemblee geweest die de overeenkomst zou moeten goedkeuren en bekrachtigen leggen Rusland en Venetiaan uit.

Na een waas van geheimzinnigheid sinds 2015 heeft de huidige regering via vicepresident Ashwin Adhin meegedeeld, dat de Alcoa sinds 2014 besloten heeft te vertrekken, de Brokopondo Overeenkomst ‘de facto’ is geëindigd en de raffinaderij ontmanteld wordt. De oorzaak van het vertrek is dat er geen bauxiet meer is om te werken, een van de gevolgen van de verkeerde keuzes die door de regering onder leiding van Venetiaan zou zijn gemaakt werd er in de Assemblee aangegeven.

“Ons uitgangspunt toen wij onderhandelingen voerden, was om de industrie voort te zetten,” benadrukt Venetiaan. “Men moet nagaan wat er na 2010 is gebeurd, waarom het niet naar de Assemblee is gegaan, waarom men er niet voor gekozen heeft om de industrie voort te zetten,” halen de NPS-toppers een paar keer aan. Rusland die toen minister van Natuurlijke Hulpbronnen was, heeft aangegeven dat Alcoa/Suralco voorbereidingen troffen om veilig te zijn tot 2020. Tussen 2010 en 2020 zou naar West-Suriname gekeken worden. In oktober 2012 is er een delegatie van Alcoa naar Suriname gekomen om hulp te vragen. Door de olieprijs kon men niet meer concurreren en er was hulp nodig om de fase te overbruggen, geeft Rusland aan. “Alcoa had behoefte aan ondersteuning. Deze werd gezocht in olie die men bij Staatsolie betrok." De ondersteuning is toen niet gegeven. "Dit was een van de ‘issues’ en in 2014 besluit men te vertrekken,” concludeert Rusland.

René Gompers