Column: Beleggen in Goud
07 Jun, 00:59
foto


In voorgaande columns werd ingegaan op fundamentele drijvers van de goudprijs alsook de economische betekenis van de kleinschalige goudsector in Suriname. Nu de prijs van goud lonkt, wint beleggen in goud aan populariteit. Er zijn verschillende manieren om in goud te beleggen.

Zo kan je beleggen in aandelen van goudmijnbedrijven. Het totaal rendement op deze belegging bestaat uit dividend dat door het bedrijf wordt uitgekeerd en een rendement dat wordt bepaald door stijging/daling van de koers van het aandeel. Bedrijven die efficiënt opereren hebben stabiele kosten waardoor de winsten groeien met de prijsontwikkeling van goud.

Je kan ook beleggen in een fonds dat is samengesteld uit aandelen van verschillende goudmijnbedrijven, zogenaamde ETF’s (Exchange Traded Funds). In wezen beleg je nog steeds in aandelen, maar dan in een mandje van aandelen.

Daarnaast kan je beleggen in fysiek goud: je koopt dus een hoeveelheid goud tegen een bepaalde prijs en verwacht tegen een hogere prijs door te verkopen in de toekomst. Deze belegging levert geen tussentijdse inkomsten op zoals dividend, maar bestaat enkel uit veranderingen (daling/stijging) van de goudprijs. Bij belegging in fysiek goud moet het goud ook veilig worden opgeslagen door een professionele custodian wat opslagkosten met zich meebrengt.

De vraag naar fysiek goud is de afgelopen tijd groter geworden, gedreven door China. De Shanghai Gold Exchange (SGE) bijvoorbeeld, een belangrijke beurs voor de handel in edelmetalen zoals goud, platina en palladium, noteert een stijging van de vraag naar goud in 2023 van 95%.

Tegelijkertijd valt op dat beleggers juist geld hebben onttrokken uit beursgenoteerde indexfondsen voor edelmetalen, zogeheten ETC’s. Het afgelopen jaar verkochten beleggers ETC’s voor ruim USD 15,6 miljard met een piek in april 2024: beleggers hebben kennelijk winst genomen op hun belegging in fysiek goud.

Terwijl de prijs van fysiek goud sterk is gestegen, veren de aandelenkoersen van goudmijnbedrijven die dit edelmetaal delven en verkopen, niet evenredig op.
Een vergelijking tussen twee fondsen maakt dit duidelijk:
1. iShares Physical Gold ETC, dit fonds investeert in fysiek goud en behaalde het afgelopen jaar een rendement van 17,7%.
2. iShares Gold Producers ETF, dat belegt in aandelen van mijnbouwbedrijven, behaalde een resultaat van slechts 2,5%.
 
In de afgelopen drie maanden lijkt de belegging in aandelen een inhaalslag te maken:
De koers van de iShares ETC steeg in die periode 14,4% en bleef achter op de stijging van 20,4% van de koers van de Gold Producers ETF die inzet op aandelen van goudmijnbedrijven. Ook andere indices m.b.t. aandelen van mijnbouwbedrijven zoals NYSE Arca Gold Miners-index en de MVIS Global Juniors Gold Miners-index presteerden sinds maart dit jaar aanzienlijk beter dan fysiek goud.

Beleggers hebben lang gewacht op een ommekeer, d.w.z dat beleggen in aandelen van goudmijnbedrijven een beter rendement oplevert dan beleggen in fysiek goud. Het zijn immers deze bedrijven die het goud op de markt brengen en organische groei in de goudsector is moeizaam.

Het kost bedrijven veel kapitaal, energie en tijd om nieuwe goudafzettingen te zoeken of bestaande afzettingen te exploreren. Voor het vervangen van uitgeputte of het uitbreiden van bestaande reserves, moeten deze bedrijven vaak andere bedrijven of activa overnemen. Zie bijvoorbeeld de overname van IAM Gold’s Rosebel Goldmines in Suriname door het Chinese Zijin.

De aandelen die thans goed presteren zijn van mijnbouwbedrijven die gevorderd zijn in het proces van op peil houden/groei van hun goudreserves.

De risico’s die de mijnbouwbedrijven lopen, werden niet voldoende gecompenseerd door beleggers: met stijgende prijzen van goud, het schaarser worden van winbare goudreserves en het efficiënter opereren van de goudmijnbedrijven, kan daar verandering in komen.

Goud wordt steeds meer aanbevolen als belegging en wordt steeds meer toegevoegd aan beleggingsportefeuilles van zowel institutionele als particuliere beleggers. Deze belegging levert niet alleen direct rendement op, maar dient vaak vooral als bescherming van beleggingsportefeuilles tegen risico’s zoals inflatie en oorlogen.

Een lijst van goud ETF’s die dit jaar een rendement van meer dan 10% behaalden.
Courtesy Sira Capital
Ajay Surjbalisingh


Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July