Jhakry en Gowrie schrijven pg weer over uitgifte Stalweide III
14 Mar, 00:02
foto
Bijkans 200 ha van het perceel (Stalweide III) is door GBB uitgegeven aan stichting Radjie Rijst Industrie. Deze zaak moet in een bodemgeschil worden getoetst.


De Assembleeleden Niesha Jhakry en Mohamedsafiek Gowrie (beiden VHP) hebben een tweede schrijven gestuurd naar procureur-generaal (pg) Gracia Paragsingh. Zij willen weten hoe het staat met hun vraag naar een strafrechtelijk onderzoek naar het ruim 200 ha perceelland dat in het district Nickerie, bekend als Stalweide blok III, is uitgegeven. Het vermoeden bestaat volgens de Assembleeleden dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de uitgifte van de grondhuur ter uitoefening van landbouw en veeteelt.

Het terrein is verstrekt aan stichting Radjie Rijst Industrie ter uitoefening van landbouw voor de duur van 40 jaar. Jhakry en Gowrie hadden in november 2023 de pg gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Volgens hen heeft de grondinspecteur een valselijk rapport opgemaakt voor de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). De Assembleeleden willen van de pg vernemen in welke fase de behandeling van de brief zich bevindt. Zij vragen de pg om de brief spoedig in behandeling te nemen.

Minister Dinotha Vorswijk van GBB heeft in een brief aan president Chan Santokhi gezegd dat de uitgifte van het terrein aan Stichting Radjie Rijst Industrie een vergissing was. Het terrein werd ingetrokken, nadat de president actie had ondernomen. Het terrein moest weer terugkeren in de boezem van de Staat. De minister moest ook maatregelen treffen tegen ambtenaren die buiten hun bevoegdheden om hebben gehandeld.

Stichting Radjie Rijst Industrie heeft eerder aangegeven dat de intrekking van de beschikking van het terrein in Nickerie, bij haar als donderslag bij heldere hemel is gekomen. Er is totaal niet gecommuniceerd erover. De stichting is en blijft ten stelligste op haar standpunt dat door haar bij aanvraag en verkrijging van het grondhuurrecht, de juiste procedure in acht is genomen. Deze kwestie belandde bij de rechter.

De rechter heeft intussen uitspraak gedaan in deze zaak. In een bodemprocedure moet de rechtmatigheid van de verstrekking van het recht op grondhuur aan stichting Radjie worden getoetst. De Staat wordt verboden beheers- en of beschikkingsdaden te plegen op het perceelland, totdat de rechter in bodemprocedure beslist in deze kwestie. De Staat is veroordeeld om de proceskosten te betalen. Vernomen wordt dat de Staat hoger beroep heeft aangetekend in deze zaak.
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April