Voorbereidingen dorpsverkiezing Bigi Poika op schema
21 Dec 2018, 21:03
foto
De commissie Dorpsverkiezing Bigi Poika, onder leiding van Clifton Tjaaroeme informeert minister Edgar Dikan over het verloop van de werkzaamheden. Naast Tjaaroeme, de commissieleden Aurora Pranaware en Britney King. (Foto: RO/NII)


De voorbereidingen van de dorpsverkiezing in Bigi Poika verlopen vlot. De verkiezing wordt op zaterdag 22 december gehouden. De onafhankelijke Commissie Dorpsverkiezing Bigi Poika, onder leiding van Clifton Tjaaroeme heeft de afgelopen week minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) geïnformeerd.

Dikan zegt dat het voor het eerst in de geschiedenis is dat er aan de overheid gevraagd is om een dorp te begeleiden naar de dorpsverkiezingen toe. Normaal is het dat de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) die dat doet in de Inheemse dorpen.

Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen in Suriname (DDOI) van het ministerie adviseert en begeleidt de verkiezingscommissie op verzoek van de gemeenschap van Bigi Poika zelf. De gemeenschap van Bigi Poika heeft de verkiezingscommissie bewilligd en gemandateerd om een verkiezingsdatum vast te stellen en de verkiezing te organiseren.

De delegatie van de commissie bestond uit voorzitter Tjaaroeme en de commissieleden Aurora Pranaware en Britney King. De minister was in gezelschap van zijn staf, directeur Nielton Grootfaam van DDOI en andere functionarissen van dat directoraat, meldt de voorlichting van RO, via het Nationaal Informatie Instituut.
Advertenties