Granman Bono Velantie in paleis beëdigd
03 Feb 2016, 11:46
foto
President Desi Bouterse beëdigt granman Bono Velantie van de stam der Aucaners. (Foto: Raoul Lith)


Granman Bono Velantie van de Marronstam Ndjuka oftewel Aucaners is zojuist beëdigd door president Desi Bouterse. Deze plechtigheden vonden plaats in het presidentieel paleis. Hierna zullen de festiviteiten voortgezet worden in de Congreshal en het Onafhankelijkheidsplein. Daar zal het grootopperhoofd cultureel worden verwelkomd.

In maart vorig jaar is de granman in het dorp Poeketi aan de Tapanahonyrivier traditioneel ingezworen. Hij volgt Gazon Matodja op, die in december 2011 is ingeslapen. Na ruim vijftig jaar heeft de Aucaanse stam een nieuwe granman beëdigd. Dit heuglijke feit wordt groots gevierd. President Bouterse zei dat het proces nu een absolute hoogtepunt heeft bereikt.

De president merkte op dat de granman goed voorbereid is op zijn taak. Van hem wordt verwacht dat hij de belangen van het volk in het algemeen en zijn stam in het bijzonder behartigt. Bouterse merkte op dat de granman te maken zal krijgen met niet-traditionele ontwikkelingen in zijn stamgebied. Hij twijfelt er niet aan dat granman Velantie samen met de overige dignitarissen zal komen tot constructieve samenwerkingsverband. De president merkte op dat minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling structurele overlegmomenten ingebouwd zal worden door het traditionele gezag. Het instituut van grankrutu zal in ere worden hersteld, deelde de president mee.

Na de toespraak van Bouterse volgde het dankwoord namens de stam. Daarna werd het officiële gedeelte afgesloten. Toen bleek dat er een grote protocollaire fout is gemaakt. De granman werd niet toegerust met de attributen die behoren bij de functie van grootopperhoofd. De president zei dat iedereen zo blij is en de granman wil feliciteren en brasa's geven, daardoor zagen protocolmedewerkers dit deel over het hoofd. De granman werd alsnog op plechtige wijze voorzien van epauletten en hoofddeksel. Hij kreeg ook gelijk zijn beschikking overhandigd.

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April