School Dritabiki nog steeds gesloten
14 Oct 2015, 04:42
foto


In het kader van Dag der Marrons bracht het Marron Vrouwen Netwerk (MNV) een kennismakingsbezoek aan de in maart 2015 geïnstalleerde Granman Bono Velantie van de N'dyuka sama, de stam der Aucaners. Het MVN werd vertegenwoordigd door de voorzitter, Mw. Drs. Cynthia Alendy, en de ere- voorzitter, Mw. Drs. Fidelia Graand-Galon. Bij dit bezoek werden er twee gasten uit Amerika meegenomen. Dhr Phil Fixico (Ba-Pompey), vertegenwoordiger van de Seminole marrons, nakomelingen van de ontvluchte slaven in Amerika, die het een eer vond om de Granman van de echte (zoals hij dat zegt) marrons te ontmoeten. De andere gast was de UCLA assistent docent en onderzoeker Jeremy Peretz, die nu bezig is met zijn promotieonderzoek over marrons in de hele wereld.

Behalve de vruchtbare krutu, die werd gehouden bij dit kennismakingsbezoek werd het MVN geconfronteerd met twee actuele problemen die spelen in de gemeenschap van Dritabiki en omgeving. Het ging vooral om de medische situatie, waarbij er bericht was ontvangen dat Medische Zending niet meer garant staat voor het transporteren van acute ziektegevallen naar het ziekenhuis in Paramaribo. Men zou zelf voor de transportkosten moeten opdraaien. Het tweede en meest zorgwekkende probleem was het feit dat de school sinds 1 oktober niet is gestart. Dit, ondanks alle leerkrachten ter plekke zijn.

De OS Granman Akontoe Velantie school te Dritabiki herbergt 333 scholieren en is de grootste school in dat gebied. Nadat de laatste schoonmaakster van de school in 2012/2013 met pensioen is gegaan, zijn er wel andere schoonmaaksters aangetrokken, maar werden die jarenlang niet meer betaald, waardoor zij stuk voor stuk ermee ophielden. Sommigen hebben het 3 jaren volgehouden zonder betaling. De laatste stopte in het tweede kwartaal van het afgelopen schooljaar. De leerkrachten, allen vrouwen, hebben het laatste kwartaal zelf de school schoon gehouden, omdat zij rekening hielden met de scholieren, die zij niet wilden duperen.

Nu ze na haast twee maanden van vakantie teruggekeerd zijn, zijn de lokalen en het erf extra smerig en weigeren ze die te betreden, alvorens ze schoongemaakt zijn. Zowel de werksters als de leerkrachten hebben in de afgelopen jaren meerdere malen contact gehad met het ministerie hierover, echter zonder oplossing. De leerkrachten hebben de Granman en het traditionele gezag officieel op de hoogte gebracht, waarom zij niet kunnen beginnen. Zij hebben hierbij ook de slechte staat van de woningen voor de leerkrachten ter sprake gebracht. Sommige woningen staan op instorten, desondanks blijft men erin wonen en is men bereid de lessen te verzorgen als de school schoongemaakt is.

Het MVN heeft als doel het bevorderen van duurzame ontwikkeling en samenwerking middels een goede overlegstructuur van vrouwen van alle marrongemeenschappen via een netwerksysteem. Er wordt genetwerkt met iedereen die invloed heeft op de leefomstandigheden van de marronvrouwen in stad en districten. Dat houdt in dat zowel de mannen als de kinderen een belangrijke rol spelen in dit netwerk. Daarom betreurt het MVN deze situatie. Zij beseft dat deze schoolkinderen nu al 2 weken achterlopen en dat deze achterstand steeds groter zal worden, aangezien er geen hoop is op een spoedige oplossing, hoewel die niet zo ingewikkeld is. Er is geen schoonmaakster die daar het werk zal oppakken, indien ze niet vooraf is betaald of niet over een getekende werkovereenkomst met garantie voor betaling beschikt.

Het onderwijs is een niet te onderschatten middel voor ontwikkeling van ons land. Ook het onderwijs in het binnenland is onderdeel hiervan, maar dat is alleen mondeling en nog nooit praktisch tot uiting gebracht in ons geliefd land. In zijn schooltoespraak voor het schooljaar 2015/ 2016 zegt minister Peneux te gaan voor zichtbare veranderingen en verbeteringen in het onderwijs. Hij stelt in zijn rede dat niemand het MINOW zal weerhouden en misleiden om de gestelde onderwijsdoelen te verwezenlijken en dat de tijd is aangebroken om kritisch te zijn en samen te werken aan een goede toekomst voor onze jeugd. Het is nu inderdaad de tijd!

Het MVN roept daarom onze nieuwe woord- en daadkrachtige minister op om naar deze situatie te kijken en zo snel als mogelijk een oplossing hiervoor te zoeken. Hij heeft reeds enkele veranderingen bewerkstelligd in het onderwijs en het MVN gelooft dat hij ook de stiefmoederlijke behandeling van het onderwijs in het binnenland kan veranderen. In diverse interviews zei de minister: “Net als hoe de overheid een rol heeft te vervullen, hebben de leerkrachten maar ook de ouders en anderen een rol te vervullen. Het is een driehoeksverhouding. Samen met een ieder wil ik ervoor zorgen dat het goed gaat met ons Surinaams onderwijs.” “Ik ben gekomen om te werken en alles eraan te doen, zodat het Surinaams onderwijs op de plek komt waar het moet zijn.” Het MVN staat volledig achter deze woorden van de minister en hoopt daarom met dit open verzoek naar de minister toe, een bijdrage te hebben geleverd aan het optrekken van het onderwijs in Dritabiki en zo in geheel Suriname!

Drs. Cynthia Alendy, arts, MPH en voorzitter Marron Vrouwen Netwerk.

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March