BINI gaat niet in op uitnodiging vooroverleg nationale dialoog
03 Mar, 04:56
foto


Ook BINI- het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur - besloot niet in te gaan op de uitnodiging voor het overleg dat de president momenteel voert om te komen tot een ‘agenda voor de nationale dialoog', met het uiteindelijke doel om te komen tot een agenda voor nationale aanpak’. Voor BINI was de hoofdreden dat zij alles wat zij zouden vertellen bij het korte ontvangst, reeds meerdere malen aan de president en anderen uit regeringskringen heeft voorgelegd, zelfs nog vóór het aantreden van de regering-Santokhi.

In een uitgebreid schrijven somt BINI enkele gelegenheden op waarbij ze de noodzaak voor structurele betrokkenheid heeft aangekaart, zoals bij de kennismaking met de coalitiepartners daags na de verkiezingen van mei 2020. Daarbij gaf ze aan dat ze participatie, betrokkenheid en inspraak verwachtten “die zich niet beperkt tot incidentele ‘consultaties’, maar een echt partnerschap is”. Eerder hebben ook de Vereniging van Economisten in Suriname en C-47 aangegeven dat alles al zoveel keer is gezegd, zonder dat er iets mee wordt gedaan.

Bij de hearings van juli 2022 benadrukte BINI reeds het belang van georganiseerde inspraak en overleg, met structuren voor effectieve participatie en dialoog, en niet slechts hearings op afroep. Ook toen stuurde BINI diverse documenten op, zoals een basisvoorstel voor het opzetten van structureel overleg met non-state actors. Zelfs in haar commentaar op het Crisis- en Herstelplan, gaf BINi adviezen mee over de communicatiestrategie, waarbij een onderdeel zou moeten zijn “het faciliteren van betekenisvolle participatie, middels waarachtige dialoog – waarbij aangetekend wordt dat ontwerpen en faciliteren van dialoogprocessen een aparte competentie is.”

In haar brief vroeg BINI aandacht voor de technische kant van dialoogprocessen, en ging in op de rol van degene die uitnodigt tot gesprek, de zogenaamde convener. Deze moet boven partijen staan en niet zelf partij zijn in een (sluimerend) conflict of een persoonlijk of politiek belang hebben in de uitkomsten van de dialoog, moet geen geschiedenis van botsende belangen hebben met de mensen die om de tafel (komen) zitten, en moet door alle partijen geaccepteerd worden. Bij elke in de brief aangehaalde gelegenheid heeft BINI aangeboden een bijdrage te leveren aan het nadenken over, en vormgeven van dialoog- en participatieprocessen, vanuit haar expertise. Dat aanbod blijft onverkort van kracht.

Overleg moet echter wel zinvol zijn, zegt BINI. De uitnodiging die haar toekwam, noch de rapportages over de tot nu toe gevoerde gesprekken via de overheidscommunicatiekanalen, heeft echter kunnen overtuigen dat het enigszins zinvol is om in deze fase en op deze wijze aan de gesprekken deel te nemen.

BINI is een platform van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die de principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling centraal wil zien; meer transparantie en rekenschap van de Staat wil, en inclusiviteit en participatie in besluitvorming voorstaat.


De volledige brief aan de president kunt u hier downloaden.

pdf-icon.gif BINI_reactie_uitnodiging_gesprek_nationale_dialoog.pdf                
Advertenties