Vier overige adviezen aan de president
19 Aug, 06:40
foto


In ons schrijven van 22 Juli 2021 hebben wij zes adviezen aan president Chan Santokhi gegeven, waarvan de eerste twee adviezen nl, (1) de import van aardgas uit Guyana voor de power generation van EBS en SPCS en (2) de wederzijdse participaties in de Special Purpose Vehicles (SPV) van beide landen, integraal zijn opgenomen op Starnieuws van 6 Augustus 2021 onder de titel "Advies aan president in verband bezoek Guyana."

Wij zijn de mening toegedaan om de vier overige adviezen ook hierna integraal op te nemen, omdat er in de afgelopen periode zoveel gezegd en gesproken is door DNA-leden, overheidsgezagsdragers en diverse organisaties over het thema duurzame economische ontwikkeling.

Welnu al deze 6 adviezen dragen bij aan de duurzame economische ontwikkeling en wij hebben het graag, u hierbij deelgenoot te laten worden. De vier overige adviezen hebben betrekking op:
3. het strategisch beleid van onze olie- en gas industrie
4. de export van elektriciteit naar Frans-Guyana, een voorbeeld van de diversificatie van de economie
5. de mogelijke vestigingsplaats van de shorebase voor de olie- en gas industrie
6. de ontlasting van de Wijdenboschbrug

3. Strategisch beleid van onze olie- en gas industrie
De regering zal de IDB om assistentie vragen voor het opstellen van een strategische studie voor onze olie-en gas industrie, zoals die gedaan is voor Guyana. De plannen om de integrale bauxiet-, aluinaarde- en aluminium industrie weer op te starten, moeten in de beschouwing genomen worden. De aluminium smelter en de aluinaarde plant hebben circa 400 MW elektrische energie nodig, die kan worden voorzien middels de nieuw te bouwen power plant met goedkope eigen aardgas, uit blok 58, als brandstof.

4. Export van elektriciteit naar Frans-Guyana, een voorbeeld van de diversificatie van de economie.
Frans-Guyana heeft momenteel een tekort aan opwek capaciteit voor energie en voor de veiligstelling van het aanbod van energie is het land zelfs er toe overgegaan, enkele jaren geleden, om 36 stuks 20 foot container power generation units in gebruik te nemen. Het verbruik van elektriciteit is gestadig toegenomen en teneinde het vraagstuk van tekort aan opwek capaciteit structureel op te lossen, zou het goed zijn dat onze president het volgende voorstel doet aan de Franse regering:
a. Het oprichten van een joint venture company met gelijke deelneming door de participanten EBS en EdF.
b. Inbreng van EBS, alleen de grond van circa 4 ha op de plantage De Drie Gebroeders, het eigendom van EBS.
c. Inbreng van EdF financiële middelen ter waarde van de inbreng van grond van de EBS.
d. Voor het vreemd vermogen zal een beroep gedaan worden op het Frans ontwikkelingsfonds, Agence Francaise de Develloppement (AFD).
e. De kosten van aanleg van de hoogspanningsleiding van de power plant naar Sint Laurent en de rehabilitatie van de oude Suralco bauxietweg te financieren door AFD.
Door deze joint venture, die speciaal is opgericht voor de energielevering aan Frans-Guyana, zullen vele spin-off effecten ontstaan.

5. Mogelijke vestigingsplaats van de shorebase t.b.v. de olie- en gas industrie.
Mogelijke vestigingsplaats, om nader te bekijken, is de plantage De Drie Gebroeders ter grootte van circa 280 ha, waar de powerplants van EBS en die van de joint venture EBS-EdF zullen komen, indien de projecten doorgaan.

6. Ontlasting van de Wijdenbosbrug
Door de rehabilitatie van de oude Suralco bauxietweg van circa 25 km en verlenging daarvan met 15 km voor de aansluiting op de oost-west verbinding.

De genoemde adviezen onder punt 4, 5 en 6 zijn nader beschreven in een aparte bijlage getiteld Projectidee. Wij hopen met de bovengenoemde adviezen een bescheiden bijdrage te hebben geleverd aan de verdere beleidsvorming en beleidsontwikkeling van de regering.

Tot het verstrekken van een mondelinge toelichting zijn wij ten alle tijde bereid.

Hoogachtend,

Drs. Johan Tjang-A-Sjin
johan@tjang-a-sjin.com

Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October