Saramacca opgelucht met in gebruik name brug na zes jaar
25 Jun 2011, 18:30
foto
De toenmalige minister Rick van Ravenswaay nam een kijkje bij brug. Hij was ontdaan over de verzakkingen. (Archieffoto)


Na een fiasco en € 3.750.000 extra is de brug over de Saramaccarivier bij Uitkijk vandaag officieel in gebruik genomen. Bewoners, districtscommissaris Roline Samsoedien, minister Ramon Abrahams van Openbare Werken en vicepresident Robert Ameerali zijn blij dat het eindelijk zo ver is.

Samsoedien wees op het belang van de brug voor de omgeving. Het gaat om en belangrijke verbinding tussen Uitkijk en Hamburg. Mensen die aan de overkant van Uitkijk wonen, moesten via vijfde rijweg over de Saramaccabrug kilometers omrijden om thuis te komen. Of ze moesten in kleine bootjes en met het veer oversteken.

Wij doen
"Dit is het moment van de bekroning op het geduld en de offers die u heeft moeten opbrengen sedert het startsein voor de bouw werd gegeven, nu ongeveer 6 jaar geleden”, zei Abrahams die net een zware medische operatie heeft ondergaan in Cuba en nog aan het revalideren is.

Ameerali zei dat twee regeringen Venetiaan en Bouterse/Ameerali gewerkt hebben aan de brug. Hij vroeg zich af of de vorige regering wel bruggen kan bouwen. “Ons signatuur is dat wij doen. We deliver. Wij maken dingen af die wij beloven”, aldus Ameerali die de vele misstanden rond de bouw van deze burg extra inpeperde.

Geschiedenis
Abrahams gaf chronologisch het traject aan dat is afgelegd om te komen tot de oplevering en officiële ingebruikname van deze brug. De bouw van de brug is een onderdeel van de uitvoering van het bruggenproject waarvoor op 8 december 2004 een aannemingsovereenkomst is getekend met het Bouwbedrijf van Kessel, het zogenaamd 30 tal bruggenproject, met een looptijd van 3 jaren. De totale bouwsom van deze brug bedroeg ruim US$ 5,6 miljoen, waarvan US$ 4,37 miljoen gedeclareerd is door de aannemer. Ook de directie heeft gedeclareerd.
Op 12 mei 2005 is het startsein gegeven voor de bouw. Hierna zijn de bouwwerkzaamheden stopgezet toen bleek dat geen rekening was gehouden met het treffen van alle voorzieningen om een goede brug op te leveren. Zo was in de voorbereidingsfase onvoldoende ondergrondonderzoek verricht waardoor de brugpijlers zijn gaan inzakken. Voorts was er geen rekening gehouden met de plaatsing van remmings- dan wel geleidingswerken.

Opnieuw begonnen
Op 23 februari 2007 is officieel een aanvang gemaakt met de voortzetting van de bouwwerkzaamheden. Hierna zijn de bouwwerkzaamheden wederom stopgezet door de aannemer wegens de aanvaring van de toen ook in aanbouw zijnde Carolinabrug. Na overleg met het ministerie van Openbare Werken over de aanvullende voorzieningen zijn in mei 2008 de werkzaamheden voor de tweede maal opgestart.

Abrahams memoreerde dat aangezien de aannemer daarna niet in staat bleek om de brug op te leveren, is op 23 maart 2010 een overeenkomst getekend met Ballast Nedam Infra Suriname BV voor het herstellen en afbouwen van de brug. Deze werkzaamheden vingen aan op 1 april 2010 en zijn geraamd op € 3.750.000,-. De werkzaamheden hebben betrekking op: het verstevigen van de hoofdpijlers, het herstellen van de landhoofden, het verlengen van de brug met een sectie van 13 m aan de Uitkijkzijde, het verstevigen van de aanvaarconstructie, het opvijzelen van het brugdek, stortwerk op pijler 5, het verharden van de aansluitende wegen en uiteindelijk het herstellen van het brugdek.

Toegevoegde waarde
“Met de realisatie van deze vaste oeververbinding met een lengte van 187m en een breedte van 9,5 m in de klasse 60, is er wederom sprake van een toegevoegde waarde aan de infrastructuur van ons land”, zei Abrahams.
Voorts zal er volgens hem sprake zijn van een verbeterde bereikbaarheid van woon- en werkgebieden. Gelet op de onlangs geasfalteerde wegen in dit gebied, vormt deze vaste oeververbinding de basis voor de verdere ontwikkeling van de omliggende gebieden en betekent een verdere stimulans voor de agrarische sector en de veeteelt.
Advertenties