Juridische status Tigri-gebied weer actueel
20 Oct, 08:46
foto
Peter Wolff


(Ingezonden)

Door de recente olievondsten voor de Guyanese kust wordt dat land door verschillende gerenommeerde internationale instanties explosieve economische groei toegekend. Er is sprake van een jaarlijkse groeivoorspelling van tussen de 50% en 85% van het Guyanese Bruto Binnenlands Product. Waar de meeste landen in de wereld juist economische krimp ervaren in deze zware economische tijden, mede veroorzaakt door de Coronacrisis, zijn de vooruitzichten voor de Guyanese economie sterk. Suriname kan, naast de eigen offshore olievondsten, als buurland een graantje hiervan meepikken. 

Ondanks het feit dat het bouwen van bruggen over de grensrivieren voor Suriname momenteel geen topprioriteit zou moeten zijn, gezien onze eigen binnenlandse problemen, is een verbindingsbrug over de Corantijn- en de Marowijnerivier goed voor de toekomst. Zaak is dus om de financiële aspecten hieromtrent goed te overwegen. Daarnaast is het belangrijk dat de juridische status van de boven-Corantijnrivier voorgoed wordt bepaald volgens het internationaal recht, om toekomstige claims gepaard gaande met Guyana ’s economische groei, te voorkomen. In het verleden heeft Guyana namelijk bewezen geen vriendelijke buur te zijn als het om onze maritieme grenzen gaat.

De geschiedenis
De Corantijnrivier ontspringt in het zuidwesten van Suriname uit het Acaraigebergte nabij de Braziliaanse grens. Het wordt ook de Boven-Corantijn of door de Guyanezen New River genoemd. Oostelijk loopt de Koeroeni rivier, die met het gebied tussen de Boven-Corantijn het betwiste Guyanees-Surinaamse Tigri-gebied of New River Triangle vormt.


                                   
De Corantijnrivier is inclusief de Boven-Corantijn tot aan de uitmonding in de Atlantische oceaan circa 724 km lang. De grens tussen Suriname en Guyana ligt op de linkeroever van de Corantijn, dus aan de Guyanese kant. Guyana beschouwde het midden van de rivier als grens, maar deze claim werd in een uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage in 2007 verworpen in het voordeel van Suriname. De Corantijnrivier is over de gehele lengte en breedte Surinaams grondgebied, wat tijdens de onafhankelijkheid ook bevestigd is door de toenmalige Minister-President van Nederland, Joop den Uyl. Het Nederlandse standpunt over de vastlegging van de grenzen van Suriname en vooral ook de zogenaamde betwiste gebieden is in een officiële brief vastgelegd tijdens de overdracht van ons land.

Geopolitiek
Geopolitiek is de invloed van aardrijkskundige omstandigheden op het buitenlandse politieke beleid van een land. De Verenigde Staten zien sinds de olievondsten voor de kust van het Engelssprekende Guyana veel potentie in onze westerbuur. Onlangs heeft een delegatie van Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers en het Amerikaanse bedrijfsleven een bezoek gebracht aan Guyana. Tijdens deze gesprekken zijn plannen ontvouwd voor het onder andere bouwen van een diepzeehaven voor de kust van Guyana, het opzetten van kleine- en middelgrote bedrijven, het initiëren van grote landbouw- en energieprojecten en het bouwen van een brug over de Corantijnrivier. Deze plannen vertegenwoordigen een bedrag van ca. 200 miljard US-dollar. 

In het westen grenst Guyana aan Venezuela met wie zowel de Guyanese- als de Amerikaanse regering conflicten mee hebben. Amerika wil door zich financieel in te nestelen in het olierijke Guyana, met deze investeringen een stevige vinger in de pap krijgen in Latijns-Amerika. Dan is het logisch dat voor de wegverbindingen er een brug over de Corantijnrivier komt. Suriname dient zich nu sterk in deze geopolitieke situatie te manoeuvreren, en daartoe zou ik het volgende willen adviseren:
• Suriname zal in US$-tol moeten eisen van buitenlanders voor het betreden van haar grondgebied. De brug zal immers over de gehele breedte over Surinaams grondgebied reiken en daar moet belasting over worden betaald.
• Transitohandel zo snel mogelijk ontwikkelen. Dit is wanneer een Surinaams bedrijf eigenaar wordt van goederen in het buitenland en deze doorverkoopt aan een andere buitenlandse partij zonder dat deze goederen fysiek Suriname binnenkomen. Hiervoor moeten diverse opslag-, vervoer- en verpakkingsbedrijven aan onze westgrens worden opgezet.
• Verbreding en asfaltering van de weg naar West-Suriname tussen Zanderij en Apoera, en op termijn een (goederen) treinverbinding opnemen in de investeringsplannen. 
• Het stimuleren van diverse industrieën in het westen van ons land en de verstedelijking van Apoera weer in gang zetten.
Suriname zal op diplomatiek en juridisch gebied, opnieuw het geschil over het Tigri-gebied moeten herevalueren. Dit gebied is sinds 1969 illegaal bezet door de Guyanezen en het is belangrijk dat de status van de gehele Corantijnrivier voor eens en voor altijd officieel wordt vastgelegd. 

Nu is een daadkrachtige en deskundige regeringsleider nodig die de juridische status van onze grensrivier, samen met de onderhandelingen over de bouw van de Corantijnbrug, hoog op de agenda zet en gaat verdedigen. De Guyanezen hebben aan onze westgrens Suriname harder nodig dan omgekeerd, en dit moet onze onderhandelingspositie sterker maken.

Peter M Wolff  
Petermartinwolff@outlook.com
Advertenties