Nieuwe zittingstermijn Assemblee vandaag begonnen
29 Jun, 14:33
foto
De nieuwe zittingsperiode van De Nationale Assemblee is begonnen met de toelating van de gekozenen op 25 mei. De periode 2015-2020 is officieel afgesloten. (Foto: Raoul Lith)


De zittingsperiode 2015-2020 van De Nationale Assemblee is zojuist afgesloten. Tegelijkertijd is de zittingsperiode 2020-2025 voor het nieuwe parlement geopend. Griffier Ruth de Windt heeft de actie van de sluiting van de zittingsperiode 2015 -2020 en de actie van opening van de zittingsperiode 2020-2025 opgelezen.

Kort daarvoor zijn alle 50 nieuw beëdigde parlementsleden toegelaten tot het college. Alle geloofsbrieven van de 50 nieuw beëdigde parlementsleden beantwoorden aan de voorschriften zoals gesteld in de Grondwet en de Kiesregeling. Alle 50 leden (inclusief Moestadja) zijn daarop toegelaten door fungerend voorzitter Soewarto Moestadja. Ashwin Adhin die nu vicepresident is, wordt op een later tijdstip toegelaten. 

De voorzitters van de twee commissies onderzoek geloofsbrieven, Asiskumar Gajadien en Marinus Bee, hebben geconcludeerd dat de geloofsbrieven voldoen. Moestadja heeft daarop gevraagd of de vergadering zich kon verenigen met de conclusies van de commissievoorzitters. In drie groepen zijn de beëdigde leden toegelaten tot het parlement en mochten zijn hun plaatsen in het college innemen.

Moestadja heeft de commissies bedankt en ontbonden. De vergadering is na de opening van de nieuwe zittingsperiode kort geschorst om het 'kiesbureau' voor de verkiezing van DNA-voorzitter en DNA-vicevoorzitter.