BOG antwoordt Huisden over maatregelen Covid-19
26 Feb, 10:39
foto


Minouche Bromet, directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), heeft gereageerd op het schrijven van Max Huisden, coördinator Milieu Wetenschappen, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit naar aanleiding van zijn schrijven over voorkomen/voorbereiden Covid-19 uitbraak in Suriname. Zij geeft aan dat Volksgezondheid en BOG sinds de uitbraak van Covid-19 in China diverse voorbereidingsmaatregelen getroffen. 

Enkele zijn:
Het National Public Health Response-team van het ministerie van Volksgezondheid en een focal point van de PAHO, onder leiding van de directeur van Volksgezondheid, drs. Cleopatra Jessurun, is in het leven geroepen om Suriname voor te bereiden op eventuele gevallen van Covid-19. Dit team heeft vanaf januari 2020 meerdere bijeenkomsten per week ge-houden met als doel een nationaal responseplan, Standaard Operationele Procedures (SOP), te ontwikkelen om de risico's op de invoer en verspreiding van ziekten te beperken, epidemiologische surveillance voor vroegtijdige opsporing te verbeteren en de paraatheid in de gezondheidssector te verhogen. 

Een interministeriële commissie bestaande uit de National Public Health Response team, de ministeries van  Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling, Financiën, Onderwijs Wetenschap en Cultuur en externe partners zoals: PAHO, NCCR, RGD, Medische Zending en de ziekenhuizen, hebben nauw samengewerkt bij het ontwikkelen van de SOP. Dit om stapsgewijs het proces vast te leggen voor directe betrokkenen en belanghebbenden waarbij verschillende scenario’s zijn uitgewerkt voor de detectie van mogelijke gevallen. Port Entry Screening bij de officiële havens is in place, maar vooral de versterking van detectie door de huisartsen en de klinische behandeling is een prioriteit. Om deze dynamische SOP te voltooien, werden verschillende entiteiten geraadpleegd voor het voltooien van SOPs voor de diagnostiek, het klinisch management, de infectiepreventie- en controlemaatregelen, het beheer van quarantaine en isolatie en werden informatie- alsook trainingssessies gehouden.

Het nationale PH-responsteam heeft gewerkt aan het verhogen van de response - en bewustzijnscapaciteit omtrent COVID-19 bij partners en belanghebbenden zoals  de RGD, Medische Zending, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het ’s Lands Hospitaal, het St Vincentius, het Militair Ziekenhuis, het Regionaal Ziekenhuis Wanica , het Medisch Mungra Centrum (Nickerie), de Stg. Streekziekenhuis Marwina en het Diakonessenhuis. Met deze instellingen zijn afspraken gemaakt om een self-assessment, gebruikmakende van de checklist, onder begeleiding van de PAHO door te nemen. De assessment zal een objectief overzicht geven van de paraatheid van de instelling bij een mogelijke Covid-19 introductie en dienen als richtlijn voor de voorbereiding en identificatie van de sterke punten en gebieden die interventie vereisen. 

PAHO ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid bij de ontwikkeling van promotie-materiaal voor de bewustwording van het publiek in de vorm van posters en billboards, om het grote publiek en personen die het land binnenkomen te informeren over de best practice handelingen om de verspreiding van virussen via het ademhalingsstelsel, waaronder de Coronavirussen en Influenza, te voorkomen. Volksgezondheid heeft ook verschillende media verschijningen op radio, televisie en sociale media gehad om feitelijke informatie omtrent het Covid-19 te verstrekken en zo de vals circulerende berichtgevingen en mythen te weerspreken.

Er is verder informatiemateriaal met betrekking tot preventieve hygiëne maatregelen voor Covid-19 verstrekt door het BOG aan basisscholen en crèches. Hierbij wordt er samengewerkt met het  ministerie van Onderwijs, de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending. 

Met de steun van PAHO werd het Centraal Laboratorium van het BOG, het eerste laboratorium in het Caribisch Gebied dat reagentia en training kreeg voor detectie van het Covid-19 en daarmee ook in staat is om het virus te identificeren.

In de grensdistricten Nickerie en Marowijne zijn Covid-19-informatie sessies gehouden ter ondersteuning van nationale surveillance. Tevens is er voor deze groep van totaal 52 gezondheidswerkers van het MMC, RGD en het Streekziekenhuis Marwina trainingssessies ge-geven over het gebruik van Persoonlijke Bescherming Middelen (PPE). Het team heeft ook training verzorgd aan acht Port Health Officers van Milieu-Inspectie (BOG). In de voorgaande weken zijn er informatiesessies en PPE-trainingen verzorgd voor meer dan 40 artsen, medewerkers van de RGD, Airport Management, Immigratie, Port Health en Maritieme Autoriteit (MAS). 

Vanuit het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG)en Volksgezondheid worden de instellingen (scholen, crèches, bejaardentehuizen) van kwetsbare groepen (kinderen, oude-ren, mensen met een beperking) voorzien van posters en stickers, alsook een cursus in handhygiëne. Wekelijks wordt de handhygiëne campagne op verschillende locaties in de diverse districten gehouden. De voorbijgangers krijgen instructies en worden voorzien van handsanitizer en wegwerptissue. 

Dr. Huisden, wij appreciëren elke bijdrage en hopen dat u hiermee geïnformeerd bent.

Hoogachtend,
Mw. Mr. Minouche Bromet MSc
Waarnemend directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg

Cc: De President van de Republiek Suriname, Z.E. D.D. Bouterse
De Vice President van de Republiek Suriname, Z.E. A. Adhin
De Voorzitter van de Nationale Assemblee, mw. J Geerlings - Simons
De Minister van Volksgezondheid, Z.E. A. Elias
De Minister van Buitenlandse Zaken, H.E. Y. Pollack - Beigle
De Minister van Justitie en Politie, Z.E. S. Getrouw
De Minister van Defensie, Z.E. R, Benschop
Het NCCR, dhr. J. Slijngard