VHP ingenomen met resultaten IDOS-peiling
23 Feb, 03:27
foto


De VHP haalt uit de IDOS-peiling dat zij op de goede weg is. De partij zal verder werken om ook de zwevende kiezers via haar verkiezingsprogramma te overtuigen welk beleid de VHP voorstaat. Voor Paramaribo streeft de VHP ernaar om 7 zetels te halen. Volgens de peiling van de IDOS zit de oranje partij in Paramaribo op vier zetels. Ook de NDP zou volgens IDOS nu slechts vier zetels halen in Paramaribo. De NPS is goed voor twee zetels en de ABOP staat op één. Zes zetels worden vastgehouden door zwevende kiezers in Paramaribo, waar zeventien zetels te behalen zijn. 

De IDOS peiling is in januari en februari in vier districten gehouden. Het IDOS geeft aan dat liefst 77% van de ondervraagden hebben aangegeven dat de economische situatie in Suriname in vergelijking met een jaar geleden slechter is geworden. Slechts 5% vindt dat de economische situatie is verbeterd. Daarnaast is 84% ontevreden tot zeer ontevreden over de huidige economische situatie. "Dit beeld van de kiezers sluit helemaal aan bij de economische realiteit in het land. Dat blijkt heel duidelijk uit de koersstijging met daaropvolgende prijsverhogingen die de burgers in hun portemonnee voelen. Alleen de regering probeert via haar propagandamachine de bevolking wijs te maken dat het goed gaat met de economie," stelt de VHP in een persbericht. 

Uit de peiling blijkt echter dat de kiezer de praatjes van de regering niet gelooft. De VHP zegt al heel lang duidelijk gewezen te hebben op de verkeerde economische koers en heeft voorstellen aan de regering gedaan, welke men naast zich heeft neergelegd. Ook anderen zoals de Vereniging van Economisten en een aantal bankiers hebben aangedrongen op een ander economisch beleid, maar ook naar hen is niet geluisterd. Het resultaat is nu dat het grootste deel van de bevolking een stuk armer is geworden, concludeert de VHP. 

Het IDOS heeft voor wat betreft de stemverhoudingen voorlopig alleen de situatie in Paramaribo vrijgegeven. Wat het beeld in Paramaribo betreft is de trend voor de VHP positief te noemen nl. een groei van 4% in vergelijking met de Nikos-peiling van april 2019, waarbij het aantal geprojecteerde zetels van 3 naar 4 is gestegen; dat is al het dubbele van het aantal zetels dat de VHP nu in Paramaribo heeft. 

Dit VHP meent dat de groeiende sympathie het resultaat van een aantal factoren is zoals de goede prestaties van de VHP in de Nationale Assemblee. Daarnaast is de transformatie van de VHP naar een nationale partij ook goed zichtbaar in dit resultaat, omdat de extra stemmen vanuit alle bevolkingsgroepen komen, deelt de partij mee.  

Monday 06 April
Sunday 05 April