Nieuwe leiding bij scholingsinstituut Sivis
26 May 2013, 10:00
foto
Victor Jones, nieuwe directeur Sivis


Het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (Sivis) heeft een nieuwe leiding benoemd. Victor Jones, die eerder onderdirecteur was, volgt Roy Haverkamp op als directeur. Yone Gorisson, actief binnen het instituut en bestuurslid van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), is benoemd tot onderdirecteur.

De officiële overdracht van de leiding heeft intussen plaatsgevonden. Dit geschiedde in het bijzijn van voorzitter Robby Berenstein van het stichtingsbestuur. Haverkamp die als ambtenaar twee jaar terug al met pensioen ging, werd toen gevraagd nog aan te blijven als directeur van het Sivis. De scheidende directeur zegt dat met Jones en Gorisson de verdere verjonging en ervaring bij het scholingsinstituut wordt voortgezet. Ook aan het korps docenten zijn volgens Haverkamp nieuwe maar ervaren krachten toegevoegd.

Haverkamp zegt er sterk in te geloven dat met de nieuwe leiding en de verjonging bij het Sivis, niet alleen de interne organisatie verder zal worden versterkt, maar dat ook de nieuwe plannen waarover al geruime tijd wordt gesproken, worden uitgevoerd. “Naast de interne trainingen, is er een toename te bespeuren van trainingen die buiten de stichting worden gegeven. We worden nu vaker gevraagd sessies te verzorgen voor management, klantvriendelijkheid, teambuilding en andere trainingen”, zegt Haverkamp. Vanaf 2000 was hij directeur. Hij zal zijn krachten blijven geven aan het scholingsinstituut als lid van het docentenkorps.
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April