Oppositie wil opzegging vertrouwen in minister Volksgezondheid
23 Apr, 20:50
foto
Jennifer Vreedzaam (NDP) presenteert de motie van wantrouwen. (Beeld: DNA TV)


De fracties van de NDP, BEP en NPS hebben vanmiddag een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De regering wordt opgeroepen om het beleid van de minister af te keuren en het vertrouwen in hem onmiddellijk op te zeggen. 

De regering wordt daarnaast ook opgeroepen om per direct actie te ondernemen ter verbetering van de gezondheidszorg. De motie benadrukt de ernstige tekortkomingen in de gezondheidszorg en roept op tot concrete maatregelen om deze aan te pakken. De motie is nog niet in behandeling genomen. Nadat de vergadering onstuimig werd tijdens het beantwoorden van vragen door minister Ramadhin, werd de vergadering verdaagd door vicevoorzitter Dew Sharman, die op dat moment de leiding had.

De motie, die werd voorgelezen door Jennifer Vreedzaam (NDP). Zij somde een reeks zorgwekkende kwesties op die momenteel de gezondheidszorg teisteren. Onder meer de achteruitgang van de publieke gezondheidszorg, problemen met betalingen binnen de sector, en het wegtrekken van medisch personeel vormen slechts een greep uit de vele uitdagingen waar de Surinaamse gezondheidszorg mee te maken heeft. "Een gebrek aan concrete actie heeft geleid tot een neerwaartse spiraal in onze gezondheidszorg, waarbij de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in het gedrang komen," stelde Vreedzaam.

De motie roept de regering op tot directe actie en dringt aan op onder andere het omkeren van het desastreuze beleid in de gezondheidszorg. Gevraagd wordt om in dialoog met belanghebbenden te gaan om verbeteringen door te voeren. Het garanderen van betaalbare verstrekking van geneesmiddelen aan patiënten, het versterken van het gezamenlijke inkoopproces binnen de publieke instituten van de gezondheidszorg. Maatregelen om de toegang tot de basiszorgverzekering te waarborgen. Onderzoek naar misstanden binnen gezondheidsinstituten en passende maatregelen nemen en het tegenhouden van het wegtrekken van medisch personeel en ontwikkelen van een strategie om het tekort aan te pakken.

U kunt de motie hier downloaden.
pdf-icon.gif Motie_wantrouwen_oppositie_.pdf                
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May