Politie: Geen afspraken met OM over ontvangst petitie
06 Mar, 15:04
foto


Het Korps Politie Suriname (KPS) verklaart dat er geen enkele afspraak is gemaakt met het Openbaar Ministerie (OM) voor het in ontvangst nemen van een petitie op 1 maart. De politie stelt dat er misleidende informatie in de samenleving is over deze kwestie.

Verklaring
"Het Korps Politie Suriname wenst n.a.v. de ruis die is ontstaan in de samenleving over het al dan niet bestaan van afspraken met het Openbaar Ministerie voor het in ontvangst nemen van een petitie, opheldering te verschaffen.

Dhr. Marcel Oostburg heeft in een meeting met de ressort commandant van Centrum op donderdag 29 februari 2024, zijn voornemen besproken om een petitie aan te bieden aan het Openbaar Ministerie op vrijdag 1 maart 2024. Tijdens dat gesprek welke plaatsvond te politiebureau Centrum, zaten diverse functionarissen van het Korps Politie Suriname aan.

Dhr. Marcel Oostburg werd aangehoord door de politie en meegedeeld dat de politie aanwezig zal zijn voor de openbare orde handhaving. De politie wenst te benadrukken, dat zij (de politie) geen enkele afspraak heeft gemaakt met het Openbaar Ministerie omtrent het in ontvangst nemen van een petitie.

Op vrijdag 1 maart 2024, nadat dhr. Marcel Oostburg de politie meldde dat hij wenst over te gaan tot de aanbieding van de petitie, werd afgestemd met het Openbaar Ministerie, die kenbaar maakte dat de ondersteuningsactie geapprecieerd werd en dat er geen behoefte bestaat om een petitie in ontvangst te nemen. Dit werd aan dhr. Marcel Oostburg medegedeeld door de politie.

Het Korps Politie Suriname betreurt de ruis die is ontstaan en doet een dringend beroep op de samenleving, om zich niet te laten misleiden door onware c.q. valse berichtgevingen van derden". Dit meldt de Public Relations van de politie.
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June