Regering geeft zichzelf 50% koopkrachtversterking
29 Jun, 00:00
foto
Salarisstrook van een minister van deze maand. Netto komt het bedrag omgerekend op ongeveer US$ 1.000. De ministers zullen 50% koopkrachtvoorziening krijgen op hun bezoldiging. Dit wordt bij Staatsbesluit geregeld.


De regering heeft besloten de president, vicepresident en ministers een koopkrachtvoorziening te geven van 50% van hun maandelijkse schadeloosstelling. Vanaf 1994 zijn de toelagen niet aangepast, terwijl de koopkracht enorm is gedaald. Deze verhoging geldt voor de ministers tot zes maanden na hun ambt en voor de president en de vicepresident een jaar. Er komen ook forse verhogingen voor rechters, terwijl toelagen van departementsdirecteuren, onderdirecteuren en Staatsraadsleden ook worden verhoogd.

De verhogingen zijn goedgekeurd door de Staatsraad. Starnieuws verneemt dat alleen de leden van de NDP in de Staatsraad, tegen de verhogingen zijn. Zij hebben een minderheidsstandpunt ingenomen. De forse salarisverhogingen van de rechterlijke macht moet nog in De Nationale Assemblee worden behandeld. De toelagen van de regering, departementsleiding en Staatsraad worden bij staatsbesluit geregeld.

De koopkrachtvoorziening voor de ministers zal ongeveer SRD 19.000 per maand bedragen. Hun schadeloosstelling is ongeveer SRD 38.000 per maand, naast andere toelagen. De koopkrachtvoorziening van de president wordt SRD 38.000 per maand. De schadeloosstelling van de president ongeveer 76.000 naast andere toelagen. De vicepresident zal ruim SRD 33.000 aan koopkrachtvoorziening per maand erbij krijgen.

Ambtenaren krijgen SRD 2.500 koopkrachtversterking en gepensioneerden uit overheidsdienst SRD 1.800 per maand. Deze bedragen zijn voor dit jaar geldig. De vakbeweging moet nog verder onderhandelen over wat er per 1 januari zal gebeuren.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zegt aan Starnieuws dat diverse groepen reeds een salariscorrectie hebben gekregen, waarbij ook toelagen zijn verhoogd. "Ik heb de ministers gevraagd om zo lang mogelijk te wachten, wat ook gebeurd is. Vooruitlopend op een algehele aanpassing is de 50% koopkrachtvoorziening tijdelijk", legt de bewindsman uit. Er is een scheefgroei ontstaan, waarbij ministers nog geen US$ 1.100 per maand verdienen. Het was noodzakelijk om deze tijdelijke maatregel te treffen, benadrukt Somohardjo.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November