Protest bij defilé; hard optreden politie tegen Inheemsen
26 Nov, 00:00
foto
Militairen hebben een operatie nagebootst waarbij uit helikopters de rivier wordt ingesprongen om dan zwemmend beladen met materiaal en wapens, vaartuigen te bereiken. (Foto's: René Gompers)


Protesten, scheldpartijen, boegeroep tijdens de parade en het defilé, ernstige confrontaties met de ordediensten. Dit zat er allemaal in tijdens de Srefidensi optochten van de gewapende machten. Een Inheemse groep heeft wederom aandacht gevraagd voor haar problemen. De politie heeft hen hardhandig moeten verwijderen. Ook vakbondsleider Michael Sallons werd weggestoten. Terwijl dat gebeurde protesteerde Curtis Hofwijks stil in zijn eentje; tussen het publiek hield hij een bord omhoog waarop prijkt: "Chan no man set' eng!"

Mensen waren al vroeg op de been om het defilé en de parade van dichtbij te zien. Volgens planning zou het evenement om 10 uur beginnen. Het is twee uren later aangevangen. De gewapende vrouwen hebben zoals dat vaker gebeurt veel complimenten geoogst. Na de optocht heeft men zich massaal verplaatst naar de Waterkant om de demonstratie van de marine politie en een 'helo casting' van het Nationaal Leger te zien. Militairen hebben een operatie nagebootst waarbij uit helikopters de rivier wordt ingesprongen om dan zwemmend beladen met materiaal en wapens, vaartuigen te bereiken.


In de tussentijd zijn er schermutselingen geweest tussen de politie enerzijds en een Inheemse groep en activisten anderzijds. De Inheemsen vragen al jaren aandacht voor hun gronden- en mensenrechten. Vorig jaar hebben ze ook getracht de president te spreken, tijdens de Srefidensiviering. Hen was toen de toegang geweigerd. Dit keer zijn ze op straat gaan zitten, langs het Vlaggenplein, hard in de route van de parade en het defilé. Er waren ook enkele andere activisten en een deel van de mensen die al een week lang mee hebben gedaan aan de protestacties van enkele vakbonden. "Waarom moet het zo, toen jullie steun zijn komen vragen met jullie acties hebben we gesteund, en nu dit?" werd er vaak geroepen naar de politie.


De politie had haar handen vol om de mensen op andere gedachten te brengen en om ze van de plek te verwijderen. Er was versterking van de mobiele eenheid nodig. De mensen zijn zich gaan ophouden bij het Oude Vlaggenplein. De politie sommeerde hen zich nog verder te verwijderen. Mensen zijn nog meer verhit geraakt, er is nog meer uitgescholden, er is hard gestoten, een chaotische toestand is ontstaan. Uiteindelijk was de groep gebracht naar het Monument van de Binnenlandse Oorlog. Daar was er weer een opstoot met politie en militairen. Een actievoerder was gestoken in militair tenue, in hetzelfde patroon als de militairen. Dat moest hij uitdoen. Dat ging niet zonder geduw.

Even later was er rust. De mensen hielden zich op langs de Waterkant, waar ook de troepen langs zouden marcheren. Vanaf het trottoir uitten de mensen hun boosheid op vooral de politie-eenheden. "Boeeeeee!" riepen ze naar de politie-eenheden  en de "witte mensen" tijdens de optocht. Op opmerkingen over de voeding na, hebben zij meer respect opgebracht voor de militairen.

President Chan Santokhi heeft in zijn Srefidensi toespraak opgeroepen om samen te werken aan de opbouw van het land. "Het kan beter," merkte hij op. "Beter door eenieder. Maar ook beter door mijn regering. Beter ook door mij. Daarom heb ik mezelf, vanaf ons aantreden in 2020, gecommitteerd om ons Suriname beter, leefbaar en gezond te maken. Daar zal ik me aan houden als president." Hij heeft benadrukt dat het land goed op weg is.
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January