Bee steunt Mohab-Ali: Er komt geen ambassade in Jeruzalem
31 May 2022, 12:13
foto
Assembleelid Barkat Mohab-Ali in De Nationale Assemblee zojuist.


Assembleelid Barkat Mohab-Ali (VHP) stelt het principieel. Als er een ambassade van Surname wordt gevestigd in Jeruzalem zal hij zich niet meer thuis voelen in de VHP-fractie. Hij heeft zojuist in De Nationale Assemblee gezegd dat hij zo spoedig mogelijk antwoord wil van de regering, want dan besluit hij of hij deel zal uitmaken van de VHP-fractie of van een andere. Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft in ronde woorden aangegeven dat er geen ambassade mag komen in Jeruzalem.

Vicepresident Ronnie Brunswijk stelt De Nationale Assemblee gerust door mee te delen dat er binnen de regering niet besloten is dat er een ambassade komt in Jeruzalem. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is in Israël voor een kennismakingsbezoek. Wanneer hij terugkomt zal hij verslag doen. Suriname houdt rekening met de gevoelens van diverse religieuze groepen, benadrukte Brunswijk. Hij merkt op dat de president verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid.

Mohab-Ali deelt mee dat zijn mobiel op springen staat. Sinds het bekend is dat de regering een ambassade in Jeruzalem wil vestigen is de moslimgemeenschap in rep en roer. Assembleelid Soewarto Moestadja (NDP) bevestigt dat er beroering is binnen de moslimgemeenschap. Hij vraagt de regering hoe het past in de geo-politieke opvattingen van de regering om een ambassade te vestigen in Jeruzalem.

NPS-fractieleider Gregory Rusland voert aan dat de regering goed moet overwegen wat de consequenties zijn bij het nemen van besluiten. Hij vindt dat er niet ondoordacht besluiten genomen moeten worden. Hij wil dat het buitenlands beleid wordt besproken in De Nationale Assemblee om te voorkomen dat Suriname op een verkeerd spoor terechtkomt wat het buitenlandse beleid betreft.

Bee krijgt applaus - wat niet mag volgens het Ordereglement - voor zijn woorden "we willen niet dat er een ambassade komt in Jeruzalem. We weten wat de consequenties zijn". Aan de regering wordt de opdracht gegeven om geen ambassade te openen in Jeruzalem.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May