Technisch team geeft uitleg over IMF-steun aan Suriname
24 Dec, 09:36
foto
Een technisch team is via een Zoom-meeting ingegaan op het programma, ondersteund door het IMF, dat zal worden uitgevoerd. (Foto: René Gompers)


Van de US$ 688 miljoen van het  Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarmee de economie van het land verder gezond en gestabiliseerd gaat worden, gaat US$ 200 miljoen naar het ministerie van Financiën & Planning en US$ 488 naar de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het geld zal in 12 tranches worden gestort over drie jaren. De eerste storting is al gedaan, ruim US$ 55 miljoen. Het gaat om een lening met een rente van 1 procent per jaar. Het IMF programma had al in juli kunnen beginnen.

Vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en een technisch team van het IMF, hebben donderdag  op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, uitgelegd  over de goedkeuring van het IMF programma. Ze hebben benadrukt dat het IMF programma en het geld dat daarmee gepaard gaat, bedoeld is om de economie van het land gezond te maken. Er zal binnenkort een vertegenwoordiger van het IMF aangewezen worden die erop zal toezien dat zaken volgens afspraken verlopen.

Het team heeft ook aangegeven waarom het zo lang heeft geduurd. In juli zouden zaken al zijn afgerond. Een belangrijke vereiste om in aanmerking te komen voor het IMF-programma was het herschikken van de buitenlandse schuld; aan al de landen en organisaties waar Suriname een schuld heeft, heeft de overheid andere voorwaarden en manieren voorgesteld om deze af te lossen. China en India hebben pas deze maand aangegeven bereid te zijn om de schulden te herschikken. Suriname heeft een schuld van ruim US$ 450 miljoen bij China en bij India ruim US$ 150 miljoen. 

IMF bemoeit niet op welke manier de herschikking gaat plaatsvinden. De organisatie gaat wel technisch bijstaan op economisch, financieel en fiscale gebieden. De US$ 200 miljoen is bedoeld om de staatsbegroting te versterken. Het deel dat naar de Centrale Bank gaat is om de internationale monetaire reserve te spekken en om verschillende projecten uit te voeren.  Het komt erop neer dat in drie jaren de economie stabiel en bestendig is tegen schokken.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July