Waarin moet diaspora fresh capital geïnvesteerd worden?
21 Jul, 17:07
foto


Om te beginnen wil ik de vraag, waarin het diaspora fresh capital geïnvesteerd moet worden, beantwoorden met een heel kort antwoord nl. alleen in duurzame projecten, waarvan de terugbetaling van de investering 100% gegarandeerd is, met een redelijk rendement en die tevens een boost brengen in de economische ontwikkeling van het land.

Welnu, om welke projecten gaat het in concreto?
Alvorens ik zal aangeven om welke concrete projecten het gaat, wil ik heel in het kort het beleid van de regering van Guyana weergeven met betrekking tot de grote olie- en aardgas ontdekkingen, want we moeten niet schromen om het goede voorbeeld te volgen.
In de eerste plaats heeft de Guyanese regering de IDB  om assistentie gevraagd haar bij te staan in het ontwerpen van een strategisch beleid over de olie- en gas business. Met medewerking van de IDB is een consultant ingeschakeld en het resultaat is beschreven in het rapport: “Contract No. C-GY-T1147-P001 for the Provision of Consultancy Services for the Gas to Power Feasibility Assessment in Guyana, Final report June 2010.

Hierin is aanbevolen dat het gas moet worden gebruikt als brandstof voor de energie opwekking.
Het project dat bekend staat als Gas-To-Energy (GTE) Project houdt in: Het aanleggen van een pijpleiding (circa 220 km) vanaf de Liza1 en Liza 2 Floating, Production, Storage and Offloading vessels naar een onshore Natural Gas Plant (NGP) voor verdere verwerking om het uiteindlijk specifiek gas te gebruiken voor de energie opwekking. De totale investering bedraagt circa USD 900 miljoen. Een nieuwe powerplant zal worden gebouwd om het aardgas als brandstof te gebruiken. Bij realisatie van deze 2 investeringsprojecten zullen de energie kosten enorm dalen. Blijkens de feasibility study van Japan Cooperation Center Petroleum and Chiyoda Corporation zou de Power Selling Price circa 7 UScent zijn per kWh terwijl de huidige prijs is 32 Uscent per kWh. Volgens planning zouden beide projecten eind 2024  opgeleverd worden.

Wat kan Suriname hieruit leren?
Proberen Guyana na te doen maar met veel minder kapitaal en hoe kunnen we dit bereiken?
Door aan Guyana en Esso voor te stellen een pijpleiding aan te leggen vanaf de NGP naar Paramaribo met aansluiting op de EBS en SPCS power plants. Tegelijkertijd zullen de MAN en WARTSILA motoren bij EBS en SPCS geschikt gemaakt worden ook voor het gebruik van natural gas. Voor deze investering zullen noch de overheid noch de EBS en noch SPCS financiële middelen ter beschikking hoeven te stellen. Alles zal gefinancierd moeten worden door de project developer. De terugbetaling van de investering en de rente zal plaats vinden via een opslag op de gasprijs.

We hebben begrepen dat in de komende maanden een meeting wordt gepland tussen de presidenten Ch. Santokhi en I. Ali. Bij deze ontmoeting zou het dienstig zijn dat Suriname het voorstel van de gas export naar Suriname bespreekt, middels de bouw van de pijpleiding en het eerste besluit dat genomen moet worden is dat Guyana en Esso akkoord gaan met het voorstel en dat direct een feasibility study voor dit project moet worden uitgevoerd, waarvan we de naam zullen geven van Gas-To-Power (GTP) Project Suriname, in tegenstelling tot Gas-To-Energy (GTE) Project Guyana, dat ruimer omvat.

Het diaspora fresh capital kan worden geïnvesteerd in de Special Purpose Vehicle (SPV) van Guyana, de entiteit van de projectontwikkelaar. In deze SPV zullen de overheid van Guyana, Esso Exploration & Production Guyana Lmited en andere gerenomeerde investeerders participeren. De genoemde participanten zullen zeker zodanige zekerheden in de overeenkomsten opnemen dat de terug betaling van de investering en het redelijk rendement voor 100 % mogelijk wordt.
In het geval van Suriname zal ook een soortgelijke financiele constructie worden gevolgd. Ook in deze aparte SPV voor Suriname zullen Guyana, Esso, Suriname (diasporafonds) en andere investeerders participeren.

Met het GTP Project kan Suriname de kosten van electriciteit opgewekt met HFO aanzienlijk naar beneden brengen (zie het voorbeeld van Guyana) door deze te vervangen met natural gas. Als de zaken goed aangepakt worden kunnen beide pijpleidingen simultaan gebouwd worden, waardoor de energielevering in Suriname met behulp van aardgas kan plaatsvinden. Maar eerst en met bekwame spoed de feasibility study uitvoeren.
Tenslotte een advies aan de regering om ook IDB assistentie te vragen voor het opstellen van een strategische studie voor onze olie-en gas industrie, zoals die gedaan is voor Guyana. En als slotvraag wat doen wij met het aardgas dat gevonden is in block 58?

Deze aardgasreserves zullen we reserveren voor de te ontwikkelen geïntegreerde bauxiet-, aluinaarde- en aluminium industrie.

johan@tjang-a-sjin.com
Advertenties

Thursday 21 October
Wednesday 20 October
Tuesday 19 October