De kleine man wordt weer kleiner gemaakt
25 Sep, 23:12
foto


Bij het aantreden van de huidige regering is aangegeven dat middels fasen zou worden gewerkt aan de wederopbouw van Suriname en het stabiliseren van de economie. Hierbij is een urgentiefase van negen maanden aangekondigd door de regering waarbij de focus wordt gelegd op de simultane aanpak van de financieel-economische crisis en de beheersing van de Covid-19 pandemie. Enkele zaken waaraan er gewerkt zal worden zijn: een sociaal vangnet voor de kwetsbare groepen en versterking van de instituties van goed bestuur en toezichthoudende organen.

De overheid heeft steeds kenbaar gemaakt aan de bevolking dat zij met een pakket aan maatregelen zal komen om de burgers die het minder breed hebben, ook de kleine man genoemd, tegemoet te komen, maar in de praktijk schijnt dit anders te verlopen. Recentelijk zijn de bustarieven drastisch verhoogd, kennelijk vanwege bezuinigingsoverwegingen. Hoewel het openbaar vervoer tot een essentieel vervoersmiddel wordt beschouwd voor velen, is er tot heden geen ordening gebracht in deze sector. Het verhogen van de bustarieven omwille van financiële besparingen is niet alleen een ad hoc maatregel, maar brengt ordening van deze sector niet dichterbij. Integendeel wordt extra druk gelegd op de financiële status van de ‘kleine man’.

Al maanden is het onrustig op de valutamarkt waarbij de USD en EURO koers een stijgende trend vertonen. Suriname is voornamelijk een importland dat sterk afhankelijk is van goud en olie als de primaire inkomstenbronnen ter verkrijging van valuta. In augustus van dit jaar vond de depreciatie plaats van de USD gevolgd door de recente officiële devaluatie van de dollar waarbij de kleine man voor USD 1 nu SRD 14,- zal moeten neertellen. Een direct gevolg hiervan is dat meteen de benzineprijzen drastisch zijn gestegen.

Op sociale media, met name Facebook is er enorme consternatie ontstaan over deze kwestie en zijn meningen uiteenlopend. De Governor van de Centrale Bank heeft bij de bekendmaking van de nieuwe wisselkoersen uitgelegd dat de koers overal hetzelfde zal zijn, dat hogere koersen verboden zijn, dat overtreders aangepakt zullen worden, en dat het publiek alleen bij de banken en wisselkantoren mag wisselen. Helaas hebben voorgaande Centrale Bankdirecteuren vaker zulke uitspraken gedaan, maar in de praktijk gaan zaken heel anders. Past dit in de urgentiefase van de regering? Is dit wederom een ad hoc maatregel of past dit binnen de ontwikkelingsvisie van deze regering?

De bustarieven zijn nu marktconform gemaakt doch roepen de bushouders al naar een verdere verhoging van de tarieven daar de benzineprijzen zijn gestegen. De prijzen in de winkels gaan met de dag verder de lucht in en is het nog de vraag welke lasten nog meer verhaald zullen worden op de kleine man. De kleine man heeft nu behoefte aan de versterking van belangrijke instituten zoals de Economische Controle Dienst. Uit diverse nieuwsartikelen zou blijken dat de ambtenaren van de ECD tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden onregelmatigheden geconstateerd hebben bij de kleine ondernemers, terwijl de “grote boys” als autohandelaren en cambiohouders, ongedeerd blijven. Zal er ook controle worden uitgevoerd op deze grote ondernemers of hanteert de regering een gedoogbeleid vanwege mogelijke relaties met deze ondernemers?

Een ander instituut dat ook versterking behoeft is de Communicatie Dienst Suriname, dat belast is met de informatiestroom van de regering naar de samenleving toe. In crisisperiodes is het van eminent belang om optimaal en effectief te communiceren met de burgerij. Helaas moeten wij opmerken dat los van de naamsverandering (van NII naar CDS) en de verandering van logo, haast niets is veranderd aan de wijze van communicatie. Nu al lijkt de CDS op een propagandamachine van de overheid, meer nog de president. Misschien is dat de reden waarom de vicepresident het nodig vond om op zijn kabinet een eigen directoraat Volkscommunicatie op te richten. Alweer een bewijs van geen eenheid in beleid tussen de coalitiepartijen. De samenleving en met name de kleine man heeft behoefte aan informatie te midden van onzekere tijden, echter schort er nog behoorlijk aan het communicatiebeleid van de overheid.

President,
De burgerij is niet tegen goed en transparant bestuur noch minder tegen maatregelen die bedoeld zijn om de economie weer op rails te brengen. Echter, vragen wij uw bescherming tegen torenhoge prijzen van goederen, verdere devaluatie van de wisselkoers en de scheve verhoudingen tussen de kleine man en grootverdieners. Podiumtaal moet men achterwege laten en inderdaad samenwerken met alle actoren om concrete oplossingsmodellen te bedenken die ten goede zullen zijn van alle lagen van de samenleving.

Sergi Chung, BSc.
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October