Ruben del Prado proclameert ‘Vijf Negen Zeven’
24 May, 18:54
foto


'Vijf Negen Zeven', de herkenbare Surinaamse landencode, is de naam van het initiatief dat Ruben del Prado presenteert aan de vooravond van de verkiezingen. De ondernemende arts werkt aan een bundeling van netwerken, als inzet voor het nationaal welzijn. “Dat moet kunnen zonder dat politieke kleur en de drang naar deelname aan verkiezingen een rol spelen.”  Del Prado zegt aan Starnieuws dat hij bewust ervoor kiest om vóór de verkiezing deze associatie te proclameren omdat hem achteraf partijdigheid kan worden verweten. Deze associatie moet volgens hem de Surinaamse droom verwezenlijken. 

Del Prado heeft de VN-organisatie UNAIDS twintig jaar vertegenwoordigd in verschillende landen. In september 2018 keerde hij terug naar Suriname, waar hij zich met zijn organisatie Dek’ati International inzet voor welzijnsbevordering. Momenteel werkt hij aan preventie en beheersing van Covid-19. 

Op politiek gebied heeft Del Prado zich ingezet voor een samenwerking tussen de  progressieve politieke partijen. “Ik heb echter ervaren dat opkomende politieke leiders, van wie de meeste zijn begonnen als activisten, niet bereid waren gezamenlijk op pad te gaan. Ik zag wantrouwen en vermoeidheid”, stelt hij vast. De meeste partijen waren volgens hem vooral bezig met hun persoonlijke deelname aan de verkiezingen en zagen het niet zitten om mee te doen met een brede progressieve politieke samenwerking. “De ouderwetse, traditionele politieke cultuur voerde nog steeds de boventoon!”

Del Prado zal nu op een andere manier werken aan oplossingen voor nationale oplossingen. Binnen de netwerkassociatie ‘597’ moeten betrokken en attente mensen gaan werken aan de verwezenlijking van democratisch ingediende ideeën en strategieën. Het moet een samenwerking worden van individuen met uiteenlopende disciplines, afkomstig uit een scala van netwerken. “Dat moeten geen redders, klagers of slachtoffers zijn”, benadrukt Del Prado, “maar mensen die, bereid zijn te leren en oplossingen aandragen voor de vele uitdagingen die Suriname ervaart.”


Ruben Del Prado

“Er zijn in Suriname genoeg goede mensen die willen samenwerken aan ontwikkelingsvisies, strategieën en activiteiten vanuit een netwerk van netwerken,” zegt Del Prado, die hoopt met 'Vijf Negen Zeven' te werken aan de verwezenlijking van de 'Surinaamse droom': een land waarin alle burgers zich optimaal kunnen ontplooien en een goed leven kunnen leiden. 

“Het is mogelijk om dit ideaal te verwezenlijken, wanneer een momentum en een drive worden gecreëerd door mensen die respectvol met anderen samenwerken; die gelijkgezinden kennen met dezelfde wensen, ambities en intenties, die zich bewegen in een technisch-sociaal-politiek netwerk van gelijken en niet afhankelijk zijn van de grillen van één traditionele politieke partijleider, en waarbij meedoen aan verkiezingen niet centraal staat.”

Del Prado sluit niet uit dat 'Vijf Negen Zeven' ooit eens zal deelnemen aan verkiezingen. “Mocht de maatschappelijke wens bestaan dat deze entiteit te zijner tijd politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgt, bijvoorbeeld om constitutionele hervormingen vorm te geven, dan zullen voorwaarden worden ingebouwd om machtsconcentratie te vermijden; vooral om de opkomst van nieuw politiek talent mogelijk te maken.” 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen - de SDG's - zullen de leidraad vormen voor het netwerk van netwerken 'Vijf Negen Zeven', vertelt Del Prado. 

Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July