Schuldenlast Suriname in vier jaar bijna verdubbeld
16 Apr 2020, 00:01
foto


In vier jaar tijd is de schuldenlast van Suriname bijna verdubbeld. Was de staatsschuld in 2015 nog 43% van het bbp, in 2019 bedroeg het 75%. Suriname kan zijn schulden ook niet betalen, doordat de verhouding tussen rente en overheidsinkomsten is gestegen van 7,3% (2015) naar 15,6%. Ratingsbureau Moody's verwacht dat de schuldenlast van Suriname in 2021 -volgend jaar- rond de 81% van het bbp zal liggen; "hoger dan verwacht".

De kredietbeoordelaar verwacht dat in de komende jaren het rond dat niveau zal blijven, waarbij de betaalbaarheid van schulden de komende twee jaar 20% van de overheidsinkomsten dekt. De economische en financiële gevolgen van de pandemie van het coronavirus, samen met de bestaande institutionele tekortkomingen die de doeltreffendheid van het beleid beperken, zullen de inspanningen tot begrotingsconsolidatie beperken, schrijft Moody's in zijn jongste beoordeling voor Suriname. Komt nog bij dat Suriname blootgesteld is aan wisselkoersschokken doordat een groot deel van zijn overheidsschuld in vreemde valuta is.

Naast de hogere uitgaven in verband met de coronaviruspandemie, voorspelt Moody's een grotere druk op de uitgaven in de aanloop naar de algemene verkiezingen op 25 mei. In de eerste helft van 2020 zal er dus sprake zijn van hogere overheidsuitgaven. Veranderingen in de grondstoffenprijzen waar Suriname van afhankelijk is - goud en olie - zullen uitdagingen opleveren voor het fiscaal beheer van het land. Bovendien wordt de regering beperkt in haar uitgaven, gezien een relatief hoog gedeelte van de uitgaven gaan naar lonen en rentebetalingen. Dus voorspelt Moody's een begrotingstekort van 9,2% van het bbp en in 2021 een tekort van 7,8%.

De kredietbeoordelaar heeft zijn rating voor Suriname in navolging van Fitch Ratings en Standard & Poor's naar beneden bijgesteld, van B2 naar B3 en de vooruitzichten van stabiel naar negatief.

 

Advertenties

Saturday 03 December
Friday 02 December
Thursday 01 December