PL wil met brug Domburg-Laarwijk landbouw ontwikkelingen
27 Jan 2020, 06:52
foto
PL-voorzitter Somohardjo is blij met de grote opkomst tijdens de ressortmeeting op Domburg.


Met een brug van Domburg-Laarwijk zullen de landbouwgronden in Commewijne én Wanica tot grote ontwikkeling kunnen komen. Dan zal er ook veel minder filevorming zijn. De Pertjajah Luhur (PL) heeft daarom de bouw van deze brug in haar partijprogramma opgenomen.

Dit heeft PL-voorzitter Paul Somohardjo meegegeven aan de goed opgekomen PL'ers en sympathisanten tijdens een zondagavond gehouden ressortmeeting te Domburg. Hij vroeg zich af hoe sommige mensen erbij komen om te zeggen dat de partij geen visie heeft. “Onze visie is duidelijk vervat in het partijprogramma”, stelde hij. Aan het partijprogramma, dat door het Wetenschappelijk Bureau onder leiding van Nasier Eskak is afgerond en nu met gelijkgestemden wordt besproken voor een breder draagvlak, wordt de laatste hand gelegd. 

Volgens Somohardjo is 2020 het jaar van de eenheid en de eenheidsbeweging, waarin op dit moment vier partijen zitten: de PL, de PDO, de KTPI en NS. Surinamers in het algemeen en Javanen in het bijzonder zouden die eenheid moeten tonen. Met verwijzing naar het nieuwjaar van de Chinezen dat zaterdag werd ingeluid, riep de politicus de nieuwe generatie op om te laten zien dat niet alleen Chinezen, maar ook Javanen ontwikkeling kunnen brengen. “Laten anderen niet op ons neerkijken. Laten we ze laten zien dat we als Javanen ook in staat zijn om ontwikkeling te brengen, samen met anderen. Onze taak is volbracht, de jongeren zullen van ons moeten overnemen”, richtte hij zich tot de aanwezigen.Verschillende sprekers, onder wie KTPI-voorzitter Iwan Ganga, PDO-voorzitter Waldi Nain, NS-voorzitter John Nasibdar en diverse aspirant-DNA kandidaten van Wanica, hebben hun verrassing en blijdschap uitgesproken over het grote aantal mensen dat de bijeenkomst heeft bezocht. De meesten hebben de problemen aangekaart waarmee niet alleen dit district, maar in feite het hele land kampt. Velen noemden de verschillende vormen van criminaliteit zoals verkeerscriminaliteit, de vele berovingen en corruptie op grote schaal, maar ook de slechte wegen. Jongeren studeren af en kunnen geen werk vinden, tenzij ze verbonden zijn aan een bepaalde politieke partij. Ook het sluiten van de gelederen en het bewust kiezen voor verandering en verbetering op 25 mei vormden de rode draad in de toespraken.

De aspirant DNA-kandidaten van Wanica zijn tijdens de ressortmeeting gepresenteerd aan de samenleving van Domburg. Het gaat om twaalf mannen en zeven vrouwen: Nasier Eskak, Henk Sokarijo, Rinaldo Setrowidjojo, Agmad Kasanwirjo, Darin Tomoidjojo, Kishan Ramkoemar, Sashvien Nirmal, Roy Wongsopawiro, Argyll Ardjooetomo, Rudie Wagimin,Vikram Jankie, Radjkoemar Sonai, Sufaida Piroe, Felicia Redjosetiko, Martha Djojoseparto-Warso, Roselien Djojokoesomo-Djais, Elaine Kromokario-Kross, Deborah Comvalius-Tolud en Monica Sanwakid-Anomtaroeno.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November