Sharda Nandram slaat brug tussen spiritualiteit en bedrijfsleven
24 Nov 2019, 08:31
foto
De oratie van professor Sharda Nandram (4e links).


Vertegenwoordigers van diverse spirituele organisaties en tempels hebben op donderdag 21 november de oratie van professor Sharda Nandram aan de Vrije Universiteit van Amsterdam bijgewoond. Via een livestream was de oratie ook in Suriname te volgen.

Volgens Nandram zal de behoefte aan spiritualiteit sterk toenemen, waardoor het belang van de bestudering van spiritualiteit meer dan evident is. Het onderzoek binnen de leerstoel Hindoe Spiritualiteit en Samenleving geeft een aanzet daartoe.

“Technologische vooruitgang gaat tegenwoordig heel snel en het duurt niet lang meer voordat het mogelijk wordt om de mens te robotiseren. Door de explosieve toename van informatie worden burgers voor hun beslissingen steeds meer afhankelijk van extra technologische ondersteuning. Ook zal het normaal worden dat mensen worden uitgerust met implantaten zoals een oogimplantaat. Hiermee vervaagt de grens tussen de traditionele zintuiglijke werkelijkheid en kunstmatige werkelijkheid.”

Hindoe geschriften beschrijven dat het universum en het menselijke bestaan erin met elkaar verbonden zijn. Deze notie dat alles met elkaar in verbinding staat, maakt ruimte voor een holistische kijk op de wereld waar diverse visies en doelen met elkaar kunnen worden verenigd. De leerstoel stelt een integratieve aanpak voor, gebaseerd op inzichten uit het Hindoeïsme, waarbij er bij voorbaat een streven is naar een harmonisch evenwicht bij het begrijpen en oplossen van vraagstukken van welke aard dan ook.

De geschiedenis laat zien dat het vele decennia vergt om met elkaar te bepalen hoe we de wereld zien, welke waarden voor ons belangrijk zijn en hoe we ons het beste ernaar kunnen handelen. De huidige verandersnelheid van de technologie is daarentegen vele malen hoger. Nandram: “Daarom is het nu de tijd, om naast de World Economic Forum, die zich in de afgelopen 48 jaar actief heeft ingespannen voor economie en technologie, een World Integrativeness Forum op te zetten, zodat wetenschappers kunnen bijdragen aan de beantwoording van de existentiële vragen die de Vierde Industriële Revolutie oproept.”

In het dankwoord van decaan prof. dr. Ruard Ganzevoort -die als rector magnificus optrad- werd benadrukt wat het belang van deze leerstoel is. In samenwerking met de Hindoe Raad Nederland is men op zoek gegaan naar een hoogleraar die zich niet enkel over de klassiek hindoeïstische geschriften buigt, maar de hindoespiritualiteit toegankelijk maakt en een brug weet te slaan naar het bedrijfsleven. Het profiel van professor Nandram en werk voor de Nyenrode Business Universiteit maken haar daar geknipt voor.

Sharda Nandram is geboren in Paramaribo en kwam in 1985 naar Amsterdam. Ze studeerde Arbeids- en organisatiepsychologie en Economie, beiden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gepromoveerd in de sociale wetenschappen bij Sociale Psychologie van de Vrije Universiteit. Sharda is vanaf 2007 associate professor aan Nyenrode Business Universiteit en sinds 2016 verbonden aan de Banasthali Universiteit in Jaipur, India.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May