Oordeel valt voor drie cursisten Raio
22 Jul 2014, 09:36
foto


Drie van de acht cursisten van de Raio, de opleiding voor aankomende rechters, zijn bedankt. Mellisa Seenacherry, de partner van ex-minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, is één van de drie cursisten die is afgevoerd. De opleiding, die is 2010 is gestart, is in haar eindfase.

De reden voor het bedanken zou naar Starnieuws verneemt zijn dat deze drie cursisten niet zouden voldoen aan de gestelde eisen. In mei dit jaar bleef minister Edward Belfort van Justitie en Politie hameren op een tweede antecedentenonderzoek. Eerder in 2012 stelde hij voor om onmiddellijk te starten met een tweede Raio om het tekort aan rechters op te heffen.

Het Hof van Justitie heeft de cursisten voorgedragen voor benoeming en precies daar schijnt de schoen te wringen. De groep van 8 cursisten van de Raio is geselecteerd uit 60 sollicitanten. Tien kwamen uit de selectie, maar gaandeweg waren er twee uitvallers. De groep van acht heeft er een opleiding van bijna vijf jaar opzitten waar ze door Surinaamse en buitenlandse deskundigen zijn geschoold.

Minister Belfort liet eerder in het parlement en bij diverse andere gelegenheden weten dat er een aantal zaken is verkeerd gegaan bij de selectie van de laatste groep voor de Raio. Hij vond dat ‘het kaf van het koren gescheiden’ moest worden. Er is veel kritiek geweest op de opmerking van de minister. NF-Fractieleider Rajkoemar Randjietsing merkte op dat er sprake was van rancune.
De partner van VHP-voorzitter Santokhi is in zijn periode als minister toegelaten tot de Raio.

De Raad voor de selectie voor rechterlijke ambtenaren in opleiding is belast met de selectie en opleiding van rechters en officieren van justitie. In de raad zitten leidinggevenden van het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie, deskundigen van de Orde van Advocaten, deskundigen van de Adek en de leiding van Justitie en Politie. Het gaat om een zware selectie en een lang selectietraject, waarvan onder andere deel uitmaken een sollicitatiegesprek, een opleidings- en ervaringsonderzoek, een milieuonderzoek, een psychologisch en gezondheidsonderzoek, waarbij nationale en internationale deskundigen betrokken zijn. De raad functioneert onafhankelijk.
Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June