Mi Kondre Tru Beweging: Wij nemen Sranan terug!
19 Oct, 12:36
foto


Zal ons volk in 2025 ons land weer geven aan politici die macht, hebzucht en roem boven volk, ontwikkeling en toekomst stellen, nu zij al 75 jaar van Suriname een kale kip maken met een tunnel aan het eind van het licht? Herverkiezing voedt de arrogantie van de regering, terwijl de oppositiepartijen corruptie nodig hebben voor achterstallig onderhoud. Zo gaan we steeds weer van de sloot in de sloot tot de aitidei voor Suriname.

De Landelijke-EV biedt ongewild een unieke kans om een einde te maken aan de gewetenloze partijpolitiek, door het beauty contest om de macht te vervangen door de democratische volkswil, waardoor verkiezingswinnaars liefde voor Suriname niet langer degraderen tot liefde voor zichzelf en mensen die op hen lijken. Vandaag kan een rijk land zijn kinderen niet voeden, noch de veiligheid van zijn burgers garanderen, en velen proberen een kapotte plantage te verlaten. We mogen niet langer toestaan dat zo’n vastgelopen, corrupt, immoreel en schadelijk politiek systeem de toekomst van onze kinderen in gijzeling houdt.

A ogri musu wai
Loyaliteit is het tegenovergestelde van democratie en de enige vrijheid die een dictatuur toestaat. De partijpolitiek vertaalt dit in blind vertrouwen in leiders die allergisch zijn voor oppositie. Suriname wordt als een taart verdeeld, sinds je vader of opa een baby was tot de geboorte van je achterkleinkind. Er is maar één oplossing. Ons volk, de eigenaar van Suriname, neemt ons gestolen land terug om het nooit meer af te staan aan gelukszoekers. Het is nu of nooit, dus nu!

A bun fu yu mi suku tru

Suriname kan inspiratie putten uit de prachtige evolutiewet dat de dreiging van uitsterven altijd leidt tot een creatieve zoektocht naar overlevingsmogelijkheden. De sleutel voor de oplossing is het samenbrengen van de morele reserves van Suriname in een democratische ‘Mi Kondre Tru Beweging’ gebaseerd op gehoorzaam bestuur, dat van ons volk de architect maakt van een harmonieuze samenleving waar welzijn gedeelde welvaart is.

Als vaccin tegen machtsconcentratie, zelfverrijking en persoonsverheerlijking, kent de Beweging geen partijleider, eigenaar, voorzitter, partijtop, politieke achterkamer en scepter om te zwaaien. Het hoogste orgaan is de Volksdialoog, waar alle leden, ook u, op gelijke voet beslissingen nemen door middel van online stemmen na diepgaande informatiesessies, discussie en dialoog. Een roulerend coördinatieteam is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en de uitvoering van de besluiten van de Volksdialoog.

Om de talenten en het potentieel van ons land optimaal te benutten, worden het recht op onderwijs, gezondheid, voedsel, veiligheid en werk gegarandeerd als onvervreemdbare grondrechten. De Beweging neemt deel aan de verkiezingen met integere, capabele Surinamers die van hun land houden, zonder ruimte te laten voor partijpolitieke gelukzoekers. Wie vóór 2025 parlementslid, DNA-lid, onderminister, minister, vicepresident of president is geweest, wordt geen kandidaat voor de DNA of lid van de regering. Hun kennis is welkom in de Raad van Wijzen en het Tuchtcollege tegen Machtsmisbruik. In solidariteit en harmonie, zonder polarisatie, verdeeldheid of rancune, maar zonder vrees, zullen we samen bloeien in een land met meer rijkdom dan we nodig hebben.

Krin lobi noiti mu keba
Het morele gezag van gehoorzaam bestuur zal zelfzuchtige politici tot een uitstervend ras maken. In dialoog, met wederzijds respect, zal diepgaande reflectie antwoorden geven op uitdagingen zoals het opbouwen van de Beweging, het Volksmanifest, het lidmaatschap, gehoorzaam bestuur, referendumdemocratie, waterdichte garanties tegen machtsmisbruik en ontwikkelingsstrategieën gebaseerd op het mobiliseren van ons potentieel in harmonie met de natuur. De toekomstbewoners, onze jeugd, zullen als motor voor gehoorzaam bestuur voorkomen dat de partijpolitiek de komende 50 jaar weer aan de macht komt. Geen koning, sultan of generaal die zegt “het zal niet werken” zal de grootfamilie Sranan ervan weerhouden om met de beschikbare kennis en het talent met liefde aan de toekomst te bouwen.

Rust en vrede musu tan
Koloniale heersers en het moderne kolonialisme van de partijpolitiek hebben de geschiedenis voor ons geschreven met ons zweet, bloed en tranen als inkt. Maar de toekomst zullen wij zelf als volk schrijven als een bloemlezing van onze eigen pen. Gisteren veranderde de horizon van wanhoop onze dromen in nachtmerries. Vandaag staat ons volk op tegen het morele verval van de partijpolitiek. Surinames redding is binnen handbereik, op een purperharten schaal met een fayalobiboeket voor kinderen van alle bloedgroepen.

In de mist van wanbeleid, corruptie, wanhoop en emigratieplannen zien weinigen een lichtpuntje. Mi Kondre Tru Beweging gooit de handdoek niet in de ring, maar trekt de handschoenen aan om de morele reserves van Suriname vreugdevol bij elkaar te brengen om ons land terug te nemen! Mi Kondre Tru Beweging is geen illusie, zelfs geen laatste hoop, maar de eerste opdracht om van een rijk land een rijk land te maken.

Glenn Sankatsing
(rescue@crscenter.com)

Advertenties