Column: De vp, de partij en de feestvergadering
07 Dec 2022, 00:59
foto
Hans Breeveld


Suriname is het enige land ter wereld waar een vicepresident (vp) zo vaak publiekelijk – over staatszaken - aan het woord is. Het opmerkelijke is dat sinds enkele jaren geleden de regeringen in Suriname behalve naar de president ook mede naar de vp worden genoemd. Ik ken geen ander land waar dit het geval is. Velen in en buiten die landen kennen vaak niet eens de naam van de vp.

Ik hoop dat het spoedig zal doordringen tot onze politieke leiders dat twee kapiteins op een schip het gevaar voor het maken van brokken vergroot. En dat het zelfs tot de ondergang van het schip zou kunnen leiden. Overigens vindt het geven de namen van twee functionarissen aan één regering geen ondersteuning in de Grondwet. In artikel 99 staat klip en klaar dat de Uitvoerende Macht bij de president berust.

Een ander novum in Suriname is dat de vp zich tij en ontij publiekelijk kritisch uitlaat over handelingen dan wel besluiten van de president, veelal op ondiplomatieke wijze. Vaak vergeten volwassenen dat zelfrespect het minste is dat je aan jezelf verplicht bent, maar dat zij steeds een voorbeeld voor de jeugd moeten zijn. Als de vp publiekelijk het woord voert dan ga je er vanuit dat hij het uitgestippeld beleid verduidelijkt. In ieder geval de rust, stabiliteit en ontwikkeling helpt bevorderen. 

Terwijl de vp op zaterdag 3 december, tijdens de feestvergadering van Pertjajah Luhur (PL), het woord voerde dacht ik: Weet hij niet: tak ala nyan bun fu nyan, ma ala taki no bun fu taki? De vp deelde een intern regeringsprobleem met de totale gemeenschap. Een probleem dat in elke volwassen democratie onder vier ogen met de president waarschijnlijk zou moeten kunnen worden opgelost. Enkele dagen daarvoor had de vp beweerd dat hij in de gaten wordt gehouden door inlichtingen diensten van de president. Als boosdoener werd door de vp genoemd veiligheidsadviseur Melvin Linscheer.

De vp gaf aan dat de heer Linscheer NDP-er is. Hij diende onder het vorige regime en moest daarom met de vorige regering hebben moeten vertrekken.  Maar, stelt de vp, nu zal hij zeker moeten gaan, omdat de veiligheidsadviseur geen politiek draagvlak meer heeft.  ABOP en PL zien namelijk een voortzetting van een werkverband met Linscheer niet zitten.
Maar heeft een ambtenaar politiek draagvlak nodig zijn werk te kunnen doen? Dat geldt toch alleen voor politieke ambtsdragers en niet voor ambtenaren. Tot welke partij Linscheer behoort is in deze dus totaal niet relevant. Ook niet of hij onder het vorige regime gediend heeft. In tegendeel toont de voortzetting van de werkrelatie met hem politieke volwassenheid van de huidige president. Wordt hiermee niet in praktijk gebracht wat tijdens verkiezingen steeds wordt gepredikt: Iedereen zal worden ingezet, ongeacht etniciteit, geloof of politieke overtuiging. Bovendien bevorder je hiermee continuïteit van bestuur. Dit is politieke rijpheid waarbij verspilling van menskracht – zogenaamde brain waste - wordt gereduceerd.

De vp zei op de feestmeeting dat hij en Salam Somohardjo een belangrijke rol hebben gespeeld in het “terugbrengen van de democratie” in Suriname. Maar als hij kort daarna zegt dat Bronto Somohardjo na vader Somohardjo de PL zal overnemen dan vraag ik mij af over welke democratie hij het heeft. Hij sprak namelijk geen moment over verkiezingen binnen de partij. Als er wel verkiezingen komen dan is het beangstigend dat het resultaat daarvan nu reeds bij de drie leiders bekend is. Het was beter geweest dat de vp, Bronto en vader Somohardjo artikel 53 van de Grondwet goed doorgenomen te hebben. Dat zou het uitspreken van deze overhaaste mededeling hebben kunnen voorkomen. Democratie brengen zonder deze na te leven is weinig zinvol.

PL-partijraadssecretaris Bronto Somohardjo sprak van “duizenden en duizenden mensen” die op de feestvergadering aanwezig waren. Maar als door de conferenciers steeds moet worden gevraagd om meer applaus dan denkt de willekeurige kijker dat je niet te doen hebt met een goed opgekomen publiek, maar met een goed opgehaald publiek. Was de onderliggende gedachte van de vele duizenden en duizenden niet: Yu  tyari un dya fu wan nyan, wan dringi nanga wan prisiri, ma no fu kon applaudisseer.

Voorzitter Salam Somohardjo zei dat hij zijn gegeven woord steeds trouw blijft. Betekent dit dat degenen die bij de volgende verkiezingen op de ABOP of op de PL stemmen eigenlijk op de NDP gestemd hebben? We waren er toch allemaal getuigen van toen de heren Bouterse, Brunswijk en Somohardjo een haast eeuwigdurend mondelingverbond sloten op het Onafhankelijksheidsplein, een plein vol mensen. Die twee leiders zouden Bouterse trouw blijven en hem als president ondersteunen in 2025, 2030. 2035. 2040… Als Desi Bouterse de job niet meer aankon dan zou hun loyaliteit over gaan naar Dino Bouterse. Deze belofte werd gemaakt terwijl de drie heren elkaar haast in een houtgreep vasthielden. Deze belofte is nimmer herroepen, dus lijkt die nog van kracht. Helaas wordt een griezelige ondertoon vermoed bij het recente optreden van de vp. Dat er een verband is tussen de opsporing van Bordo en de uitspraken van de vp. Het is te hopen dat de vp en de rest van de regeerders het Surinaamse volk niet opzadelen met meer problemen dan zij nu reeds te dragen hebben.

Hans Breeveld
Advertenties