Column: SLM testcase geloofwaardigheid OM
06 Sep, 00:59
foto
Honorarium Prenobe Bissessur €225 per uur en medewerker €130.


Ook al is de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) financieel, moreel en strafrechtelijk in zeer turbulent weer terechtgekomen, er is toch nog hoop. Niet alles is vleugellam geslagen. Er is nog één strohalm, het Openbaar Ministerie! Het strafrechtelijk onderzoek dat gaande is - uitgevoerd door het Justitieel Interventie Team - is een testcase voor het vervolgingsapparaat over wiens optreden de laatste tijden veel vraagtekens worden geplaatst. Het eindverslag van de presidentiële commissie is een lachertje, een aanfluiting die thuishoort in de prullenmand.

Van een objectief en onafhankelijk onderzoek door de tweemans presidentiële commissie - adviseur Ron Wijnstekers RA en VHP-rvc-lid Mahinder Sewgobind - is er geen sprake. President Chan Santokhi heeft in De Nationale Assemblee meegedeeld dat deskundigen een onafhankelijk onderzoek instellen naar contracten met externen bij de SLM. Zelfs als je gelieerd bent aan de president en gratis gevlogen hebt dankzij CEO Paul de Haan, dan nog zou in elk geval een gepensioneerde register accountant zijn beroep eer moeten aandoen en met een echt eindverslag moeten komen. Alles wat fout is, wordt goedgepraat, terwijl wet en regelgeving met droge ogen omzeild zijn. En het rvc-lid in het onderzoeksteam knikt aan alle kanten mee dat 'neks no fout'.

De president heeft de volksvertegenwoordiging voorgehouden dat het contract met zijn adviseur Prenobe Bissessur 'onredelijk en onrechtvaardig' is. Achteraf blijkt dat de clusterministers én de president volledig op de hoogte waren van het contract. De regeringsleider hield zich persoonlijk bezig met de SLM die hij beloofde te redden, net als Suriname. Hij zette Bissessur in om de CEO en president-commissaris bij te staan. Uiteindelijk heeft Bissessur een contract in de wacht gesleept voor €17.500 per maand en kreeg hij na verkoop van een pand in Rotterdam in één keer €116.200 uitbetaald. Volgens Wijnstekers en Sewgobind heeft Bissessur Legal BV 1.011,8 uren besteed aan het project. Het kantoor heeft een bedrag van €122.500 gedeclareerd bij cliënt SLM. Dat komt neer op een honorarium van €121 per uur volgens de onderzoekers. 

In het contract dat De Haan met Bissessur zonder de rvc te kennen, heeft getekend, tegen de statuten van de SLM in, staat dat het uurtarief €225 is en voor zijn administratief medewerker €130. Bissessur is nu de gebeten hond, maar hij is niet de hoofdschuldige. Hij is niet de trekker van de touwtjes, maar zag wel kans om van een patiënt die op intensive care ligt, te plukken en richting het graf te duwen. Erger is nog dat een directeur die gebonden is aan wet en regelgeving, met medewerking van de president-commissaris, clusterministers en president, een scheve schaats rijdt in Suriname.

Het is nu aan het Openbaar Ministerie om vast te stellen dat de wet met de voeten is getreden. Dat de baas van De Haan niet de clusterministers, Raad van Ministers of zelfs de president is, maar de rvc. De Comptabiliteitswet is vertrapt en de Anti-corruptiewet is opzij gezet. Als deze zaak - waar de regels zwart op wit staan - niet voorgelegd zal worden aan de rechter om een uitspraak te doen, zal de geloofwaardigheid van het Openbaar Ministerie geheel teniet worden gedaan. Deze keer kan niet worden volstaan met "niemand heeft zich schuldig gemaakt aan enig strafbaar feit". Het OM is een onafhankelijk instituut, maar het is de rechter die uiteindelijk recht spreekt.

Nita Ramcharan
Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June