Conclusie onderzoekteam SLM: Storm in glas water
04 Sep 2022, 00:01
foto


Het door president Chan Santokhi ingesteld onderzoeksteam naar betalingen aan externen bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) stelt dat het "al met al een storm in een glas water lijkt". Het is volgens onderzoekers Ron Wijnstekers en Mahinder Sewgobind jammer dat deze kwestie niet in de kiem is gesmoord. Prenobe Bissessur is vanuit het Kabinet van de President beschikbaar gesteld, omdat hij over de gewenste legal kennis beschikte en hij president-commissaris Xaviera Jessurun en de CEO, Paul de Haan, zou kunnen bijstaan in het traject, staat in het 12 pagina's tellend eindverslag van het gepleegde onderzoek.

"In dat geval ga je, in hun schoenen staande, geen due diligence-onderzoek naar die persoon uitvoeren, gegeven de gezagsverhouding, kunnen zij er gevoeglijk vanuit gaan dat dat werkbaar is. Na verloop van tijd lopen zij er tegenaan dat de heer Bissessur van oordeel is dat gelet op zijn inzet hij EUR 17.500 per maand wenst te declareren. Echter uitgaande van de uren die door hem worden gemaakt en de geleverde prestatie en in vergelijking met de tarieven die in rekening zouden worden gebracht door concurrerende dienstverleners, was het niet onredelijk wat de president-commissaris betreft".

"Door de president-commissaris is vervolgens op het niveau van de cluster ministers c.a. gezegd, als jullie willen dat wij met hem stoppen, dan stoppen wij met hem, dat gaat echter wel vertraging opleveren. Zij was namelijk ook van oordeel dat hij om niet ter beschikking was gesteld vanuit het Kabinet van de President. Vervolgens werd te kennen gegeven, wetende wat door hem per maand zou worden gefactureerd, ga door met hem. Er is dus een overeenkomst, er zijn prestaties geleverd, en er is gefactureerd en betaald. Hiermee is voldaan aan de criteria voor de rechtmatigheidstoets. En het was kennelijk doelmatig volgens een honorarium vergelijking. Zowel de CEO en de president-commissaris hebben - zo stellen zij - steeds gehandeld op instructies van de cluster ministers. Ook wat deze kwestie betreft zo blijkt uit de stukken in het kader van het overleg."

Het kantoor Bissessur heeft volgens de urenspecificatie 1.011,8 uren besteed aan het project. Het kantoor heeft een bedrag van €122.500 (excl. BTW) gedeclareerd bij cliënt SLM. Dat komt neer op een honorarium van €121 per uur dat kantoor Bissessur effectief voor deze opdracht heeft gehanteerd. Ter vergelijking, de Surinaamse advocaat mr. Best die betrokken is in het project hanteert een honorarium van € 225 per uur, terwijl de Nederlandse advocaat een honorarium van € 300 per uur hanteert, staat in het eindverslag.

Is de Raad van Commissarissen bewust informatie onthouden die zij ten behoeve van het dagelijkse toezicht nodig had?
De informatie die de RvC nodig had voor haar dagelijkse toezicht is de RvC niet onthouden, concluderen de onderzoekers.
De informatie die in het kader van CMT (Crisis Management Team) is verkregen, is niet in alle gevallen gedeeld. "Ook hier trachtte CMT in samenspraak met de  cluster ministers te voorkomen dat zaken op straat zouden komen te liggen. Één RvC-lid is op voordracht van de vakbonden benoemd en men was bevreesd dat het delen van die kennis tot bijvoorbeeld stakingen zou kunnen leiden. De president-commissaris heeft tijdens het eerste overleg met de cluster ministers aangegeven daardoor, dus het niet delen van de kennis die zij had als lid van het CMT, in een onmogelijke situatie terecht te komen. Mocht zulks het geval zijn, zo stelden de cluster ministers, dan kon zij hen naar de cluster ministers verwijzen".

De cluster ministers die belast zijn met herstructurering van de SLM zijn:
Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, die ook voorzitter is van de cluster ministers.
Armand Acharibersing van Financiën en Planning, David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme.
Advertenties

Tuesday 26 September
Monday 25 September
Sunday 24 September