Onderzoeksteam SLM omzeilt wet- en regelgeving
05 Sep 2022, 00:01
foto
De directie van de SLM heeft toestemming nodig van de raad van commissarissen voor verrichten van bepaalde handelingen. De bevoegdheid van de directie is vastgelegd in de statuten.


In het 'eindverslag' van de presidentiële onderzoekscommissie naar externen bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zijn essentiële vragen onaangeroerd en onbeantwoord gebleven. Het 'onafhankelijke onderzoeksteam' van president Chan Santokhi bestaat uit zijn adviseur Ron Wijnstekers en de door de VHP voorgedragen lid van de raad van commissaris (rvc) bij de SLM, Mahinder Sewgobind. Cruciale bepalingen in de statuten van het staatsbedrijf en wetgeving zijn in de prullenmand gegooid, de Anti-corruptiewet en Comptabiliteitswet zijn niet nageleefd. Ex-directeur Paul de Haan heeft handelingen gepleegd buiten de rvc om, zoals het aantrekken van externen, openen van een bankrekening in het buitenland, betalingen van hoge bedragen aan derden.

In de statuten van de SLM is vastgelegd waarvoor de directie toestemming nodig heeft van de rvc. De directie mag geen rechtshandelingen verrichten boven een bedrag van SRD 250.000. De leiding van het bedrijf moet werken met een door de rvc goedgekeurde begroting. Voor financiële handelingen die niet in de goedgekeurde begroting staan boven de SRD 250.000 moet de directie toestemming hebben van de rvc. De betaling van 17.500 euro per maand aan het advocatenkantoor (eenmansbedrijf) van Prenobe Bissessur is niet voorgelegd aan de rvc. Ook het openen van een bankrekening waar de gelden van de verkoop van het SLM-pand in Rotterdam gestort zijn, is buiten medeweten van de rvc gebeurd. Dit geldt ook voor de betaling van 116.200 euro. Hiermee zijn de financiële regels van het bedrijf omzeild.

Tot en met juni 2022 is er goedkeuring gegeven aan de begroting, waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat voor alle uitgaven buiten de begroting, toestemming van de rvc nodig is. Hier heeft de CEO zich niet aan gehouden. Er zijn grote bedragen uitbetaald aan derden waarvoor er geen toestemming is van de rvc. De contracten waarvoor uitbetaald is, zijn ook niet besproken binnen de rvc. Volgens het onderzoeksrapport van de presidentiële commissie zijn zaken niet gedeeld met de rvc omdat deze zouden kunnen uitlekken, vooral via de vertegenwoordiger van de vakbond. Dit zou zorgen voor onrust in het bedrijf. De clusterministers zouden hiervan op de hoogte zijn en hun goedkeuring hebben gegeven.

Wijnstekers en Sewgobind hebben in hun eindverslag aangegeven dat het Crisis Management Team, waarin zitting hadden De Haan en ex president-commissaris Xaviera Jessurun bevoegd was externen in te huren. Dit blijkt volgens hen ook uit een missive van de Raad van Ministers. Bissessur is volgens deze onderzoekers door het Kabinet van de President beschikbaar gesteld, "omdat hij over de gewenste legal kennis beschikte en hij de president-commissaris en de CEO zou kunnen bijstaan in het traject. In dat geval ga je, in hun schoenen staande, geen due diligence-onderzoek naar die persoon uitvoeren, gegeven de gezagsverhouding, kunnen zij er gevoeglijk vanuit gaan dat dat werkbaar is", stellen de onderzoekers. Wijnstekers is behalve adviseur van de president ook penningmeester van Diasporafonds- en Kapitaal.

In het eindverslag staat "het kantoor Bissessur heeft volgens de urenspecificatie 1.011,8 uren besteed aan het project. Het kantoor heeft een bedrag van €122.500 (excl. BTW) gedeclareerd bij cliënt SLM. Dat komt neer op een honorarium van €121 per uur dat kantoor Bissessur effectief voor deze opdracht heeft gehanteerd." Niet wordt gespecificeerd wat de werkzaamheden waren en de urenspecificatie is niet verklaard. Met staatsmiddelen is niet volgens de comptabele regels omgegaan.

Rvc-leden hadden drie moties voorbereid die op 21 augustus zouden worden aangenomen tegen De Haan, Jessurun en Bissessur. Starnieuws verneemt dat Sewgobind als rvc-lid hier ook aan heeft meegewerkt. De Haan zou worden geschorst door de rvc, het vertrouwen in Jessurun zou worden opgezegd en het contract met Bissessur Legal BV zou worden beëindigd. De ontvangen gelden moesten worden teruggestort. Uiteindelijk zijn door ingrijpen van de zijde van de regering, de moties niet meer behandeld binnen de rvc.

Naast het onderzoek dat de president had gelast, is er een onderzoek gaande door het Openbaar Ministerie naar vermeende misstanden bij de SLM en de Energie Bedrijven Suriname. Dit onderzoek wordt gedaan door het Justitieel Interventie Team. Deze week worden diverse personen gehoord, onder wie Bissessur en Jessurun.
Advertenties

Tuesday 26 September
Monday 25 September
Sunday 24 September