Zunder: Nederland moet excuses aanbieden en schade vergoeden
11 Aug 2022, 08:42
foto
Armand Zunder, voorzitter Nationale Reparatie Commissie


De Nationale Reparatie Commissie zal een presentatie verzorgen voor de delegatie van het Nederlandse parlement over het slavernijverleden van inheemsen en Afrikanen die tot slaaf gemaakt zijn. Leden van de Tweede Kamer komen in het weekend in Suriname aan. De Nederlandse premier Mark Rutte wordt op 12 september verwacht. Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie, stelt voor dat er eerst excuses aangeboden worden, waarna er overeenstemming bereikt moet worden over een programma van herstel en over hoe de aangerichte schade te herstellen. Dit moet op het hoogste niveau gebeuren.

De Nederlandse volksvertegenwoordigers zullen Suriname, Curaçao en Sint Maarten aandoen om geïnformeerd te worden over het koloniale verleden. Zunder zegt dat er een standpunt vanuit de Surinaamse regering en het parlement moet komen over het slavernijverleden, de erkenning, excuses en herstelbetalingen. In de komende dagen zal de presentatie, die aan de pers is gegeven, ook voor De Nationale Assemblee en de regering verzorgd worden.

“Wij informeren de mensen over de opinie van de commissie, hetgeen ook ondersteund wordt door de reparatiecommissie van het Caribisch gebied.” Zunder doelt hiermee op opinies die ontwikkeld zijn en wat het Surinaamse standpunt zou kunnen zijn, meldt de Communicatiedienst Suriname. De commissievoorzitter zegt dat vanuit Suriname aangegeven zal moeten worden wat de materiële en immateriële schade is geweest van het koloniale verleden. “Daaraan zal je een prijskaartje moeten hangen en dienen partijen overeen te komen hoe ze dat gaan aanpakken. Voorafgaand daaraan moeten de excuses komen. Excuses voor de misdaden die gepleegd zijn tegen de mensheid hier. Die verontschuldigingen moeten hier in Suriname geboden worden en door het hoogste gezag; de koning en premier van Nederland."

Zunder zegt dat vrijgekomen financiële middelen in een fonds gestopt dienen te worden. “Middelen die nog niet gebruikt worden, moeten internationaal belegd worden, zodat je een zeker rendement eruit kan krijgen.” Hij stelt dat er concrete afspraken gemaakt dienen te worden voor welke projecten of doeleinden de middelen aangewend mogen worden. Dit geldt ook voor de criteria voor het aanvragen van middelen en wie het fonds zal beheren. De commissievoorzitter meent dat er op dit stuk ruime internationale ervaring bestaat bij onder andere instellingen.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November