Inheemsen en Tribalen roepen hulp in van VN-baas
03 Jul, 14:46
foto
VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op bezoek in het dorp Pierrekondre Kumbasi.


De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) en het orgaan van de zes Tribale volken (Kampos) hebben de dringende aandacht gevraagd van VN-secretaris-generaal António Guterres voor de onzekere rechtspositie van Inheemse en Tribale volken in Suriname en hun bestaanszekerheid. In een brief aan de VN-baas zeggen ze dat Suriname het enige land op het Westelijk Halfrond is dat geen wetgeving heeft er erkenning en bescherming van de internationaal erkende rechten van Inheems en Tribale volken.

Gutteres heeft gisteren het dorp Pierrekondre Kumbasi bezocht. Hij heeft bijzondere aandacht voor de effecten van klimaatverandering die het Caribisch Gebied treffen. "Onze voetprint is helemaal minimaal en toch ervaren wij de effecten van klimaatverandering heel zwaar door onze grote afhankelijkheid van de natuur," zeggen de Vids en Kampos. De inheemsen en tribale volken hebben bijna al twee jaar te maken met hevige regenval en herhaaldelijke overstromingen. Hierdoor worden hun aanplanten vernietigd en mislukken hun oogsten. "Structurele ondersteuning gericht op het vergroten van de voedselzekerheid blijft vooralsnog uit."

De Republiek Suriname heeft de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken goedgekeurd in 2007. Bovendien heeft het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten van de Organisatie van Amerikaanse Staten respectievelijk in 2005, 2007 en in 2015 vonnissen tegen de Staat Suriname uitgesproken, waarbij de Staat is verordend om de rechten van Inheemse volken en Tribale volken wettelijk te erkennen. Inmiddels is de deadline van de laatste uitspraak al drie jaar overschreden en blijft de voorgestelde Conceptwet Collectieve Rechten van Inheemse volken en Tribale volken onbehandeld bij het parlement liggen, staat in de brief.

"Wij als Inheemse volken en Tribale volken willen graag onze rol spelen en onze bijdrage leveren bij het tegengaan van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Maar daarvoor moeten we beschermd zijn door harde wetgeving conform internationale standaarden," stellen de Vids en Kampos. Zij voegt eraan toe "Onze grondenrechten, wij zelf als traditioneel gezag, ons recht op free, prior and informed consent (FPIC), onze traditionele kennis en ons recht op effectieve inspraak in beleid dat ons raakt, moeten erkend en beschermd zijn."

De Vids wijst erop dat ze opeenvolgende regeringen er vaker op hebben gewezen dat zij een beroep kunnen doen op de expertise van de VN. "Secretaris-generaal, ditmaal doen wij graag rechtstreeks het verzoek aan u, om uw deskundigen en de VN-organisaties in Suriname in te zetten om het proces van wettelijke erkenning te versnellen. Wij begrijpen dat politieke wil daarbij ook een rol speelt en wij doen een beroep op de VN en de VN-organisaties, dat zij via diplomatie en in alle projecten, ook hun invloed hierop uitoefenen."
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August