NDP: Val van 33 plekken op World Press Freedom Index, dramatisch
03 May, 23:20
foto


De Internationale Dag van de Persvrijheid werd in 1993, door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties ingesteld. Gedurende deze dag wordt overal ter wereld stil gestaan bij de vrijheid die de pers geniet en onder welke omstandigheden zij  functioneren. In Suriname wordt door verscheidene media experts, burgers, ambassadeurs, organisaties alsook de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) aandacht aan deze dag besteed. Zo laten zij zich uit over de Internationale Dag van de Persvrijheid, en in welke mate de beleving daarvan gesteld is in Suriname. Dit zegt de NDP in een persbericht.

Het bericht dat de kroon spant is het nieuws waaruit blijkt dat Suriname in het afgelopen jaar van plek 19 naar plek 52 is gegaan. Een vrije dramatische val van 33 plekken op de World Press Freedom Index van 2022. Voorwaar een dieptepunt.

Het is zeer merkwaardig dat wij vanaf het aantreden van deze regering merken dat de gevestigde media organisatie SVJ, burgers en critici niet meer zo vrij zijn om hun mening te ventileren. Het recht op vrije meningsuiting wordt verstrengeld met het uiten van kritiek terwijl hooggeplaatste functionarissen deze vorm van vrije meningsuiting niet dulden. Vrije meningsuiting anno 2022 wordt zwaar afgestraft.

Het is alom bekend hoe zogenaamde activisten en critici, opgeroepen worden, zich aan te melden bij de politie voor verhoor, om vervolgens in verzekering te worden gesteld. Het onderkennen van het recht op de vrije meningsuiting naar de regering en hooggeplaatste publieke functionarissen toe moet kunnen zonder vrees voor rancune of machtsmisbruik.
Geen wonder dat de grote roep om de zogeheten 'muilkorfwetten' uit de grondwet te wissen sterker wordt. Echter geven de regering en DNA geen gehoor daaraan.

De teloorgang zet zich verder voort met de mishandeling van de journalist Pinas eind 2021. Dit 'incident' is naast andere incidenten ook genoemd in het mensenrechtenrapport van de Verenigde Staten. Het is zeer zorgwekkend dat onze burgers zelfs op internationale gedenkdagen worden gehinderd of dusdanig belemmerd, om vrij te zijn. Deze ingezette trend wekt een gevoel van onbehagen en legt een domper dat de democratie niet vrijelijk beleefd kan worden.

Op de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart jl. werden vrouwen, nabij het  beeld van Mama Sranan, door de politie gesommeerd zich van daar met hun stoelen  te verwijderen, toen ze stil protest voerden, als gevolg van de verslechterde sociale omstandigheden in het land.

Als klap op de vuurpijl blijkt dat er in Nickerie, op de Internationale Dag van de Persvrijheid, wederom een aanhouding heeft plaatsgevonden van de heer Mones Nazarali, directeur eigenaar van het social media nieuws platform Actionnieuws.  
Dat het recht op vrije meningsuiting juist op de dag der persvrijheid op zo een grove manier vertrapt wordt, is een dieptepunt voor de democratie van onze soevereine natie. Dit terwijl dit recht, de belening en het uitoefenen daarvan  verankerd ligt in onze grondwet.

De NDP roept de gemeenschap op om waakzaam te blijven en zijn of haar mening te blijven uiten conform de richtlijnen in artikel 19 van de Grondwet van de Republiek Suriname, te weten: “Een ieder heeft het recht om door de drukpers of andere communicatiemiddelen zijn gedachten of gevoelens te openbaren en zijn/haar mening te uiten, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Zij roept daarom de regering ook op om alle democratische principes te eerbiedigen en haar werkarmen te instrueren hoe te handelen.

De NDP wenst een hart onder de riem te steken, van allen binnen de pers en media in Suriname, die het slachtoffer zijn geworden van deze ondemocratische handelingen van de regering en roept hen op hun werk naar eer en geweten te blijven uitoefenen.

Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July