Hoger beroep 8 december-strafzaak mogelijk 1e kwartaal 2022
20 Dec, 00:00
foto
Ex-legerleider Desi Bouterse na een van de zittingen van de verzetszaak bij de Krijgsraad. (Archieffoto Ranu Abhelakh)


Het Hof van Justitie werkt ernaartoe om in het eerste kwartaal van 2022 de eerste pro-forma-/regiezitting in het hoger beroep van de 8 december-strafzaak te houden. “Momenteel worden stappen ondernomen om het geheel administratief en organisatorisch te verwerken”, zegt hofpresident Iwan Rasoelbaks desgevraagd aan Starnieuws.

Mogelijke ideeën als zou er intimidatie of vrees aanwezig zijn en dat de zaak daarom nog niet voorgaat, veegt de hofpresident van tafel. “Dat is absoluut niet aan de orde. Het is gewoon een kwestie van organiseren en dat neemt enige tijd in beslag, zoals in alle appels.”

Over de tijdsduur voor de aanvang van de beroepszaak, lang of snel, zegt Rasoelbaks dat het hof de laatste dossiers in deze strafzaak op 11 november heeft ontvangen van de Krijgsraad. Bijkans tweeënhalve maand na vonniswijzing in de verzetszaak van Desi Bouterse op 30 augustus; hij tekende hoger beroep aan. In andere zaken van medeverdachten die in november 2019 veroordeeld waren is er veel eerder appel ingesteld. Het hof heeft op de laatste uitspraak gewacht om dan één kamer samen te stellen die over alle beroepszaken beslist.

Twee senior rechters en één militaire deskundige
Na de administratieve verwerking van alle dossiers, wordt de kamer samengesteld, conform het werkrooster van het hof. Twee senior rechters en één militaire deskundige zullen zitting nemen in de kamer. Bij het hof zijn er twee militaire deskundigen aangesteld, van wie één wordt toegevoegd aan de kamer. De samenstelling van de kamer is conform de militaire strafrechtspleging en de werkverdelingsbeschikking van het hof.

Megazaak vlot behandelen
Op de jaarvergadering van het hof, in augustus, is het werk al verdeeld over de verschillende portefeuilles straf, civiel, hoger beroep en eerste aanleg. “Aan de hand hiervan zijn er een aantal rechters die specifiek deze zaak kunnen doen”, zegt Rasoelbaks. “Er zullen geen rechters zitting hebben in deze kamer, die al inhoudelijk bemoeienis hebben gehad met de decemberzaak.”

De aangewezen rechters zullen zelf hun eigen (dagelijkse) werkzaamheden moeten organiseren en de afhandeling van hun andere zaken regelen. “Zodanig dat zij deze megazaak vlot kunnen behandelen. Het is een hele reorganisatie en we moeten de hoofden bij elkaar steken.”

Eerste pro-formazitting

Rasoelbaks hoopt in januari misschien wat meer duidelijkheid te geven over de datum van de eerste pro-formazitting. Op deze zitting wordt de zaak niet meteen inhoudelijk behandeld. Het gerecht maakt werkafspraken met de vervolging en verdediging. Het tijdsschema wordt besproken en wordt nagegaan welke verrichtingen men (opnieuw) verwacht en of het hof die toelaat. “Want als er geen toegevoegde waarde is om opnieuw beëdigde verklaringen af te nemen, dan kan worden besloten dat die voorgelezen zullen worden.”

Ook wordt op zo een zittingsdag onder meer nagegaan of de dagvaardingen in orde zijn. Eventueel kan de verdediging hiertegen bezwaar maken en verweren opwerpen. “Als er verweren zijn zal men niet meteen overgaan tot het maken van afspraken over de inhoudelijke behandeling van de zaak, maar zullen de verweren eerst behandeld worden.”
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August