Barrières IMF voor groen licht nu weggemaakt
12 Dec 2021, 00:00
foto
President Chan Santokhi deelt mee dat de barrières die er waren voor de goedkeuring van het steunprogramma door het IMF nu weggenomen zijn. (Foto: René Gompers)


President Chan Santokhi is opgelucht. Er zijn volgens hem geen weerstanden meer om de US$ 690 miljoen steun te krijgen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De grote schuldeisers China en India hebben de vereiste documenten over de schuldherschikking toegestuurd naar het IMF. Op 22 december gaat het IMF het herstelprogramma voor Suriname bespreken. Een belangrijk onderdeel van het plan is het herschikken van de US$ 4 miljard aan buitenlandse schuld; aan al de landen en organisaties waar Suriname een schuld heeft, heeft de overheid andere voorwaarden en manieren voorgesteld om deze af te lossen.

De president heeft zaterdag bij de officiële ingebruikname van het waterproductiestation te La Liberté op Commewijne, uitgelegd wat de regering in 15 maanden tijd heeft gepresteerd, hoe het staat met de steun van IMF en de nationale en buitenlandse schuldenlast. Santokhi: “De ernstige financiële crisis, de failliete boedel die we op 16 juli 2020 hebben aangetroffen, die financiële crisis op nationaal niveau, hebben we volledig onder controle. We voeren thans beleid uit met eigen besparing.”

“Het tweede is dat de US$ 4 miljard  schuldencrisis die we bij ons aantreden hebben aangetroffen, in een eindfase verkeert van volledig onder controle krijgen en zelfs herschikken van de schuldencrisis,” deelt Santokhi mee. Hij geeft aan dat er een jaar zwaar onderhandeld is met alle buitenlandse schuldeisers over herschikking. Een akkoord bereiken over de herschikking en garantie dat partijen zich aan afspraken gaan houden met IMF, is ook een voorwaarde geweest om in aanmerking te komen voor het IMF-herstelprogramma. Aan de voorwaarden die gesteld waren aan Suriname, onder andere het loslaten van de wisselkoers, zijn allang voldaan.

Santokhi zegt dat de regering akkoord is gegaan met het hervormingsprogramma van het IMF; een driejarig programma om de economie volledig te herstellen met US$ 690 miljoen. De intentieverklaring  is een paar dagen geleden getekend. Er zijn ruim daarvoor intensieve gesprekken gevoerd met de buitenlandse schuldeisers én de landen die in het bestuur van IMF zitten. Het staatshoofd deelt mee dat direct na goedkeuring van IMF, de schuldherschikking "as quick as possible" zal plaatsvinden.

China en India waren de laatste twee landen waarmee onderhandeld is met IMF. China heeft een paar dagen geleden de garantie gegeven dat ze het herschikkingsprogramma ondersteunen. Vrijdag heeft ook India bevestigd mee te willen werken aan het ontwikkelingsprogramma. Santokhi: "Dus hiermee zijn alle weerstanden weggemaakt! Ma yu o yere den critici tamara… want ze gaan niet blij zijn dat er ontwikkeling komt in het land.”
Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June