Lalji constateert tweeslachtig beleid over vaccinatie
04 Oct, 00:58
foto
Advocaat Irene Lalji


Advocaat Irene Lalji vindt dat de overheid een tweeslachtig beleid voert op het gebied van vaccinatie tegen Covid-19. Haar constatering is dat het ministerie van Arbeid enerzijds oproept dat werknemers een klacht mogen indienen bij het ministerie in geval werkgevers hen verplichten voor de vaccinatie. Anderzijds is het dezelfde overheid die nu haar personeel verplicht stelt te vaccineren of een sneltest te overleggen.

Lalji vindt het erg dat de niet gevaccineerde ambtenaren in de kosten worden gejaagd om elke keer een sneltest te overleggen. Indien een ambtenaar steeds wordt gedwongen om een sneltest in te leveren, dan bestaat hiertegen de mogelijkheid een kort geding aan te spannen. De advocaat legt uit dat in zo een kort geding gevraagd kan worden aan de rechter de toelating tot de werkplaats, zonder dat je daarvoor een sneltest moet overleggen.

“Persoonlijk ben ik van mening dat er nu testrechtszaken bij het gerecht moeten beginnen. De rechtelijke macht zal de oplossing moeten brengen. Er gaat rechtspraak ontwikkeld moeten worden, dat betekent dat testcases moeten starten. De rechter zal uitmaken of de overheid wel of niet in zijn recht is.” Lalji legt de nadruk dat als een ambtenaar op grond van het weigeren van het nemen van de vaccine ontslag wordt aangezegd, dan kan zo een ambtenaar binnen dertig dagen na het ontslag een zaak indienen bij het ambtenarengerecht. “Doe je dat na de dertig dagen, dan heb je geen kans meer.”

Lalji legt uit dat op basis van de grondwet eenieder recht heeft op bescherming van de persoonlijke integriteit en levenssfeer. Volgens haar mag een persoon zelf bepalen of hij/zij gevaccineerd wil worden. “De overheid is nu doende om op een indirecte manier het gedrag te beïnvloeden door verplicht te stellen: vaccineren of een sneltest overleggen.” De overheid is naar inziens van de advocaat dus op een indirecte manier bezig om de Grondwet te schenden. De advocaat merkt op dat men uit het oog verliest dat zowel gevaccineerden als niet gevaccineerden een bron van besmetting kunnen zijn. Daarom begrijpt zij de logica niet dat een ambtenaar verplicht gevaccineerd moet worden ter bescherming van anderen op de werkvloer. Op een ministerie werken ambtenaren, maar er komt ook publiek daar. Daarom vraagt zij zich af of ook de verplichting gesteld zal worden aan het publiek om zich te vaccineren. “Dat vindt zij onmogelijk. Ik ben het totaal niet mee eens dat de overheid op een indirecte manier inbreuk maakt op de Grondwet en het zelfbeschikkingsrecht.”

Verder zegt de advocaat dat er veel onduidelijkheden over de vaccinatie zijn. Zo is niet bekend hoe lang de vaccinatie bescherming biedt. De vraag is of de gevaccineerden een bron van besmetting kunnen zijn voor anderen of dat de klachten bij een eventuele besmetting mild zullen zijn. “Als je een goede weerstand en immuunsysteem hebt, dan bereik je hetzelfde resultaat”.
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September