Slechts rechtsontwikkeling aangegeven
22 Apr, 13:33
foto


Ik las met belangstelling uw reactie voorzien van commentaar n.a.v mijn artikel waarin ik een uitspraak van het Europees Hof behandelde, doch uwerzijds vergezeld van een emotioneel beladen weergave en een totaal verkeerd beeld met misplaatste feiten.
 
In mijn artikel, heb ik aan de hand van de bespreking van het recente arrest van het Europees Hof, enkel een rechtsontwikkeling aangegeven die gaande is, in hetzelfde deel van het continent waar u Hitler's verleden als voorbeeld aanhaalt. Dit is een geheel uit de context gehaalde misgreep, want het gaat niet om de schrijver, noch minder dat hij voorstander is van een bepaald beleid, n.l van een verplichte vaccinatie. Wel een pleidooi mijnerzijds, dat wanneer de gezondheid dermate rampzalige gevolgen aanneemt, dat de opgestarte discussie (al dan niet vaccineren), versus "algemeen belang", onontkoombaar een belangrijke rol zal spelen, in de samenleving, ook dus bij u, en de overheid.

En terecht zou deze discussie moeten starten, aangezien zichtbaar het aantal doden en besmettingen alleen maar dramatisch wordt, en u kennelijk ongevoelig bent voor de pijn en verdriet die nu gaande zijn binnen grote delen van de samenleving. U denkt aan uw eigen persoon, dat mag u, zegt de overheid! Maar de overheid denkt aan de bescherming van een samenleving, haar volk, en behoort een visie en strategie te hebben, met dat groter algemeen belang om kommer en leed te verzachten.  

Waar emoties over uw gezond verstand controleert, zal juist geen draagvlak zijn van een gebalanceerde kijk op een situatie. Want nergens pleit ik voor verplichte inenting, doch enkel dat ik voorspel dat met de rechtsontwikkeling elders, het onvermijdbaar zal maken dat overheden elders ook overstag zullen gaan, en die trend zullen volgen, vanwege het grensoverschrijdende karakter van de pandemie die blijkt rampzalig, meedogenloos en catastrofaal te zijn voor de mens. That's all!

Zonder dat ik zelf mijn eigen mening poneer, raak ik wel de gevoelige snaar dat ook in Suriname een dergelijke discussie, gebaseerd op deze rechtsontwikkeling onvermijdelijk te verwachten is. De overheid heeft belangrijkere uitdagingen, heeft een strategisch en verantwoord (gezondheids) beleid uit te voeren, dan uw persoonlijk grondrecht waarop u in isolatie claimt.

Want dat beleid regardeert uw buurman, buurvrouw, families  en naasten, overlevenden, en omdat u een inenting ontwijkt, kunnen de gevolgen desastreus zijn, door uw nalaten brengt u anderen in gevaar. That's the key discussion,  waar u denkt dat de schrijver u in een stoornis heeft doen dompelen, waarbij u grijpt naar "het historische verleden van iemand die inderdaad op de mensheid onbeschrijfelijke wreedheden heeft uitgevoerd, met wrok en haat, waarover mijn artikel gelukkig niet gaat.  

De kerndiscussie is hoe overheden op een juiste wijze de gezondheid kunnen garanderen, juist op een non-rancuneuze doch verantwoorde wijze en juist totaal tegenovergesteld van wat u in uw reactie presenteert.

Bij het goed nalezen van mijn artikel, zult u wel merken dat mijn enkele doch belangrijke toevoeging was de weergave dat in sommige landen in Europa (lees: Nederland!) al de discussie is gaan postvatten hoe in lijn met de uitspraak van het Europees Hof, een specifiek grondrecht (nl "recht op privéleven") zich verhoudt tot het recht op goede gezondheid, en vooral daarbij het algemeen belang in het oog houdend.  

Dat zijn interessante rechts- en moreel-ethische discussies, geen enkel verband met uw vergelijkend en verderfelijk gedachtegoed om Hitler's waanzin, tirannie, machtszucht, haat en wrok bij te betrekken.  

Ik dank u.

Mr. Drs. Sardhanand Panchoe  


Advertenties