Berenstein: Minimumloon moet omhoog
19 Apr, 06:40
foto
Robby Berenstein, voorzitter van C-47.


Bij de versterking van de koopkracht die de regering beoogt, moet volgens Robby Berenstein, voorzitter van C-47, het minimumloon worden verhoogd. Als dit niet gebeurt, dan zullen de mensen die behoren tot de onderste laag van de samenleving, geen vooruitgang merken als de belastingschijven worden verruimd. Dit zegt de vakbondsleider in gesprek met Starnieuws. Hij voert aan dat de mensen die een minimumloon ontvangen, niet belastingplichtig zijn. Dus schijven verruimen, gaat hen geen voordeel opleveren.

President Chan Santokhi en minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning hebben meegedeeld dat in de komende drie maanden enkele verlichtende maatregelen zullen worden getroffen. Er wordt gesproken over een loonronde van ambtenaren en verruiming van de belastingschijven. Berenstein merkt op dat de regering om de tafel moet gaan zitten met de CLO als het gaat om ambtenaren. Maar er is verdeeldheid binnen CLO, waarbij ook verschillende inzichten zijn over wat er moet gebeuren. Het is nog niet duidelijk wat er concreet zal gebeuren, merkt Berenstein op.

De vakbondsleider heeft ook duidelijk gemaakt aan de president en de minister dat C-47, FAL, BvL en ALS hun positie kenbaar hebben gemaakt, maar zij zijn niet ontvangen. De organisaties hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen over het Herstelplan. Om de economie gezond te maken moeten de sociale partners worden betrokken. De regering heeft deze organisaties echter niet betrokken bij het Herstelplan.

Berenstein is blij dat de president en de minister hebben ingestemd om de organisaties alsnog te ontvangen om hun zienswijze kenbaar te maken. De vakbeweging kan niet meewerken aan de verarming van het volk. Daarom wil ze inbreng hebben in de maatregelen die de regering gaat treffen. De C-47, FAL, BvL en ALS hebben een grondige analyse gemaakt van de huidige economische situatie. Zij willen hun visie terugzien in het Herstelplan.
Advertenties