Kanhai: Dagvaarding Bouterse nietig; Krijgsraad onbevoegd
01 Dec, 00:00
foto
Raadsman van Desi Bouterse, Irvin Kanhai, gaat in Ocer in op de zitting van de Krijgsraad en de excepties die opgeworpen zijn. (Foto: René Gompers)


Irvin Kanhai, raadsman van oud-legerleider Desi Bouterse, vindt dat de dagvaarding tegen zijn cliënt nietig is. Hij heeft maandag ook een exceptie opgeworpen in de verzetzaak in het 8 decemberstrafproces over de onbevoegdheid van de Krijgsraad. De zaak tegen Bouterse is uitgesteld naar 29 januari. Dan zal de auditeur-militair ingaan op de verklaring die Bouterse heeft afgelegd tegenover de Krijgsraad en de excepties. Kanhai zegt aan Starnieuws dat als de Krijgsraad de excepties gegrond verklaard, de zaak dan gelijk stopt.

De dagvaarding moet volgens artikel 365 van het Wetboek van Strafvordering binnen twee maanden nadat verzet is gedaan, worden betekend aan de veroordeelde door de vervolgingsambtenaar. De dagvaarding, gedateerd 27 december 2019, is getekend door Manro Danning, als auditeur-militair. Hij was volgens Kanhai hiertoe niet bevoegd. Hij voerde op basis van de beschikking aan dat de vorige auditeur-militair Roy Elgin per 13 januari 2020 ontlast is uit zijn functie.

Danning is eveneens per 13 januari benoemd tot auditeur-militair. "De persoon die als auditeur militair de dagvaarding heeft getekend was op 27 december 2019 helemaal geen auditeur-militair weshalve de ondertekenaar onder  een valse hoedanigheid de dagvaarding heeft getekend met als gevolg de nietigheid van die dagvaarding", stelde Kanhai. Hij voerde nog enkele fouten aan op de dagvaarding, die hij ook toelichtte.

Kanhai ging er op in dat de Krijgsraad de Amnestiewet buiten toepassing heeft gelaten. Hij heeft aangegeven dat de Krijgsraad artikel 137 van de Grondwet in een onjuiste context heeft getoetst en had buiten beschouwing gelaten moeten worden. De competentie valt onder de burgerlijke rechter. De Krijgsraad is volgens de raadsman als strafrechtspreker onbevoegd de Amnestiewet te toetsen, met als gevolg dat de Amnestiewet in haar volle omvang van toepassing is. De Krijgsraad dient volgens Kanhai zich dan ook onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van deze strafzaak. Het Openbaar Ministerie moet niet ontvankelijk worden verklaard.
Advertenties