De Heilige Maand 'Purushottam Más'
17 Sep, 03:03
fotoOp de Hindū kalenders dit jaar staat voor de
periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Aangezien deze
'extra maand (más)' binnen de Vedische astrologie voor velen, in het
bijzonder de geloofsgenoten, onvoldoende of helemaal niet bekend is en ook
welke religieuze ceremoniën wel of niet verricht mogen worden gedurende deze
periode, hebben het Hoofdbestuur en de Priesterraad van de Vereniging Shri Sanatan
Dharm Maha Sabha Suriname gemeend om hierover wat informatie te verschaffen.  


De Vedische astrologie heeft zon- en maanmaanden en v.w. het
verschil in duur tussen deze maanden wordt aan de Hindū-maankalender ongeveer om de
drie jaren een extra maand toegevoegd. Deze extra maand stond aanvankelijk
bekend als mal- of adhikmás (ongunstige maand) en daarna verheven tot Purushottam Más (de maand van de Heer Shrí Krishna).


Initieel bestond volgens de Hindū heilige geschriften het
maanjaar uit slechts 12 maanden waaraan 12 verschillende Goddelijke aspecten
(Devtás)
waren gerelateerd. De 13e maand werd aan geen enkel Goddelijk aspect
toegewezen. Bovendien werd aangegeven dat gedurende deze periode geen enkel
religieuze activiteit/offerande verricht mocht worden. Malmás
voelde zich verdrietig en benaderde God Shrí Vishnu en gaf aan dat geen
enkel Goddelijk aspect (Devtá) aan hem was toegekend en om die reden
tot een ongunstige maand werd gerekend. 


Malmás vroeg of er inderdaad geen enkel ritueel gedurende deze
maand verricht mocht worden en zei verder tot de Verhevene Shrí Vishnu; "ik ben angstig en zoek mijn toevlucht tot U". De Almachtige Shrí Vishnu ontfermde zich hierover en ging samen met malmás naar God Shrí Krishna, die zichzelf als Purushottam (de hoogststaande) aan de 13e maand
aanwees. Sindsdien staat deze maand bekend als de Purushottam Más.
In de Vedá’s (o.a. Rig-Veda hoofdstuk 1, paragraaf 25, hymne 8/Yajur-Veda hoofdstuk 22,
vers 30/31, Atharva-Veda, hoofdstuk 5, mantra 4 t/m 6) als de orthodoxe,
authentieke en autoritaire stamschriften binnen de Shrí Sanátan Dharm zijn de vele
religieuze betekenissen van deze heilige maand uitvoerig beschreven.


Uit het voorgaande  blijkt
dus dat de zogenaamde malmás (ongunstige maand) is verheven tot Purushottam Más (de heilige maand) waarin juist v.w. het gezegende en positieve karakter
rituelen, gebeden en offerandes ter ere van de Almachtige in de gedaantes van
Shrí Vishnu en Shrí Krishna sterk worden aanbevolen. Het onderhavige wordt vanzelfsprekend
door de hoogste Hindū religieuze erkende autoriteiten ter wereld t.w. de
Shankarácárya’s die gevestigd zijn in India gedeeld. De gedurende deze maand
gehouden vele religieuze activiteiten alom zijn hiervan het bewijs.

Weliswaar zijn er wel een paar rituelen die a.g.v. technische aspecten in deze periode niet mogen plaatsvinden t.w.;


-       
Kámya Karma’s. Dit zijn offerandes ter
verkrijging van speciale gunsten omdat deze onnodig zijn v.w. de automatisch
verkregen positieve vruchten tijdens de Purushottam-Más.
Deva Pratishthá (inwijding van mūrtí’s
(Goddelijke beelden)


-       
Viváh Sanskárs (huwelijks ceremoniën), Mundan Sanskárs (rituele plechtigheid ter
gelegenheid van het kaalscheren van het hoofdhaar van een pasgeborene),
Jagyopavít/Janew Sanskárs (ceremonie tot
wording van een spirituele leerling),       
Griha Pravesh (het betrekken van een andere
of nieuwe woning) en
Wishesh Jagya (uitgebreide speciale riten in
grote settings)  
   


Ten overvloede wordt uitdrukkelijk gesteld
dat de reguliere ritualen, de sádháran jagya’s in de volksmond meer
bekend als Kathá, Jhandí, Durgápáth, die meestal jaarlijks te huize
sinds oudsher worden verricht, met de intentie "liefdevolle toewijding (nishkám bháw)" aan de Almachtige Purushottam, normaal voortgang mogen hebben. Uit het
onderhavige blijkt dus dat er derhalve geen redenen zijn tot twijfels. 


De Vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha
Suriname wenst de totale Surinaamse gemeenschap een 'Shubh Purushottam Más' toe en moge de zegens van de Heer overkomen op ons geliefd Suriname. Moge wij
vooral bevrijdt raken van de coronaviruspandemie. 


Voorzitter Priesterraad


Pt. V.Nandoe Tewarie


Advertenties

Monday 28 September
Sunday 27 September
Saturday 26 September