Indieners klacht positief over gvo gebruik kasreserve
05 May 2020, 04:56
foto
Brief van de procureur-generaal aan Maisha Neus, voorzitter van Strei! Een soortgelijke brief hebben ook anderen die een klacht ingediend hadden, ontvangen.


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft indieners van de klacht over het oneigenlijk gebruiken van de kasreserve door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) meegedeeld dat het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) zal starten. Als verdachte is aangemerkt Robert van Trikt, ex-governor van de CBvS. De pg heeft De Nationale Assemblee gevraagd om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. Het college moet nog een besluit hierover nemen.  

Angelic del Castilho, voorzitter van DA'91 heeft samen met activist Xaviera Jessurun een klacht gedeponeerd tegen minister Hoefdraad. Strei! had dezelfde dag ook een klacht ingediend tegen alle betrokkenen bij deze kwestie. Diverse strafbare feiten worden opgesomd, waaronder verduistering van geld of geldwaardig papier, diefstal, statutair verboden transacties, vervalsing van bescheiden, bewijsstukken, aannemen van giften of beloften, dwang van ambtenaren en ongeoorloofde verrijking. 

"Ik ervaar het als zeer positief dat het gvo zal worden opgestart. Het is een bewijs en bevestiging dat elke burger de ruimte en macht heeft om opheldering en waar rechtens blijkt, correctie en bestraffing te eisen van iedereen inclusief gezagsdragers. De stelling dat recht en wet moet gelden voor iedereen wordt hierdoor kracht bijgezet, tot leven gebracht. Vooral in de situatie waarin wij nu leven waarbij het idee gewekt kan worden dat personen in hoge functies straffeloos de samenleving kunnen benadelen," zegt de voorzitter van DA'91 om een reactie gevraagd aan Starnieuws. 

Del Castilho zegt dat de partij nu meer dan ooit van plan is om het grondwetsartikel 140 te verwijderen en zo volledig inhoud eraan te geven dat iedereen gelijk is voor wet en recht en tegelijkertijd het Openbaar ministerie geen strobreed in de weg wordt gelegd om vooronderzoek te verrichten zodra daar aanleiding voor is, zoals nu in het geval-Hoefdraad. "Overigens voelt het goed dat ik door het indienen van de strafklacht een bijdrage lever aan het verkrijgen van transparantie en inzicht in wat er met de kasreserve is gebeurd en het verantwoordelijk houden van de schuldigen. En ik zal hier zeker mijn medewerking aan blijven verlenen. Ons volk verdient gerechtigheid!", zegt Del Castilho.  

Maisha Neus, voorzitter van Strei! merkt op dat dit de dingen zijn waar haar partij voor vecht. "De brief van de pg kwam als een verassing. Het lijkt misschien niet veel, maar een brief van de pg waaruit blijkt dat het Openbaar Ministerie serieus met de kwestie omgaat, dat geeft een gevoel van rechtvaardigheid. Wij hebben aangekaart dat er iets mis is en zijn daarin gehoord. Daar doen we het voor. Dat maakt de samenleving mooier, ook voor mensen die het misschien niet zo eens zijn met het aanpakken van criminaliteit. Wij hopen dat mensen net als ons geïnspireerd raken om in deze zware omstandigheden goed te blijven handelen," zegt Neus. 

Ook de Finabank heeft een brief gekregen van de pg met dezelfde inhoud. De bank had een strafrechtelijk onderzoek gevraagd naar Van Trikt. Aangevoerd werd dat de kasreserve onrechtmatig is gebruikt. Finabank is tot nu toe de enige bank die een strafzaak heeft ingediend over de verdwenen kasreserve, zegt algemeen directeur Eblein Frangie om een reactie gevraagd aan Starnieuws. "Het is strafbaar en moreel-ethisch niet juist om het voorschrift willens en weten te overtreden. Wij zijn verheugd dat op basis van onze indiening de pg voldoende grond ziet. Dit mocht niet gebeuren en mag nooit meer gebeuren. Vertrouwen is de basis van het financieel wezen en iedereen die dit vertrouwen schaadt, zal voor de consequenties moeten instaan," stelt Frangie. 
Advertenties