Suriname en Guyana maken afspraken foerage riviergemeenschappen
22 Apr 2020, 02:52
foto
Het inheemse dorp Oreala ligt aan de Corantijnrivier in regio 6 van buurland Guyana. Er is een levendige personen- en handelsverkeer tussen het dorp en het district Nickerie. (Foto: KennardP)


De autoriteiten van Suriname en Guyana zijn dinsdag overeengekomen dat, hoewel de grenzen gesloten blijven om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen, riviergemeenschappen zaken moeten kunnen doen die nodig zijn om te overleven. De dorpsgemeenschappen van Orealla/Siparuta hadden geklaagd dat de beperkingen op hun verplaatsing door de Surinaamse autoriteiten ertoe heeft geleid dat ze bijna zonder brandstof en voedsel zaten. Gewoonlijk vervoeren de gemeenschappen goederen vanuit de kust van de Corantijnrivier.

In een gezamenlijke verklaring kwamen de twee partijen overeen om "onmiddellijk maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat riviergemeenschappen naar en van punten binnen hun respectieve landen kunnen pendelen om hun zaken te doen. Dit moet echter geschieden onder goed toezicht om ervoor te zorgen dat de protocollen ter bestrijding van de verspreiding van het nieuwe coronavirus niet in gevaar worden gebracht."

De twee partijen benadrukten dat bij de getroffen regelingen rekening zal worden gehouden met het feit dat hun respectieve grenzen gesloten blijven en dat hun onderdanen niet mogen trachten het grondgebied van de ander binnen te komen. Er is een mechanisme opgezet voor het delen van informatie tussen de relevante instellingen en agentschappen van de twee landen om legitieme verplaatsingen op de Corantijnrivier mogelijk te maken en legale activiteiten, waaronder de verplaatsingen van personen en goederen tussen de twee landen.

De afspraken tussen ambtenaren van Suriname en Guyana zijn maandag via een videoconferentie tot stand gekomen. Ze hebben regels vastgesteld voor samenwerking ter bestrijding van het nieuwe Coronavirus. Beide partijen onderstreepten het belang van opereren in een geest van samenwerking en sterke solidariteit om de ziekte te bestrijden. De twee partijen bespraken ook de noodzaak van samenwerking op het gebied van gezondheid, veiligheid, immigratie en sociale bescherming, om zowel hun nationale als collectieve reacties op de door de wereldwijde pandemie veroorzaakte crisis te versterken. Ze merkten op dat beide landen overeenkomstig internationale richtlijnen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het virus onder hun burgers te stoppen.

De partijen benadrukten hun successen en uitdagingen bij het beheersen van de ziekte op medisch gebied en kwamen overeen een mechanisme op te zetten voor het delen van informatie tussen hun gezondheidspersoneel. Ze merkten op hoe belangrijk het is om een ​​gezonde en veilige populatie te behouden om de effecten van de ziekte te minimaliseren.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July