17 politieke partijen hebben kandidatenlijsten ingediend
10 Apr 2020, 00:00
foto
De zeven districtscommissarissen van de bestuursressorten in Sipaliwini zijn allen leden van het hoofdstembureau. De kandidaten zijn ingediend bij het commissariaat aan de Van 't Hogerhuysstraat.


De grootste kandidatenlijst is in Paramaribo met 17 partijen die deelnemen aan de verkiezingen. In andere kiesdistricten doen niet alle partijen mee. De partij Optsu heeft geen kandidatenlijsten meer ingediend gisteren. Starnieuws verneemt dat ex-vicepresident Robbert Ameerali met verschillende politici had gesproken om te komen tot een bundeling. Deze poging is echter niet gelukt, waarna deze partij zich terugtrok gisteren.   

Bij de kandidaatstelling bleek dat niet alle partijen de vereiste stukken bij zich hadden. Zij kregen de gelegenheid om tot uiterlijk 15.00 uur alles in orde te maken. Er blijken ook mensen op de kandidatenlijst te zijn opgebracht die nog geen 21 jaar zijn. Kandidaten moeten meerderjarig zijn en moeten een bewilligingsformulier tekenen. De hoofdstembureaus zullen zich buigen over de ingediende lijsten en bijbehorende documenten. De stukken worden ook ter inzage gelegd. Indien kandidaten worden geschrapt, kunnen zij in beroep gaan bij de president. 


In Brokopondo mochten formeel 4 personen per partij naar binnen. Deze restrictie is niet consequent toegepast. 

Sommige partijen zijn met grote groepen gegaan naar de hoofdstembureaus. Vaak werd de 2 meter sociale afstand niet in acht genomen. Op sommige hoofdstembureaus, zoals Brokopondo, werden tientallen mensen toegelaten in het gebouw, terwijl vooraf aan politieke partijen is gezegd dat ze slechts met vier mensen de ruimte mochten betreden. Niet alle politieke organisaties hebben zich gehouden aan gemaakte afspraken over het tijdstip van indienen. Wie verlaat was, maar vóór 15.00 uur zich aangemeld heeft, is geholpen. 

Diverse hoofdstembureaus hebben gisteren reeds zittingen gehouden. Andere gaan vandaag verder. Alle stukken worden beoordeeld, waarna er een proces-verbaal moet worden opgemaakt. De gang van zaken wordt gadegeslagen door waarnemers van het Onafhankelijk Kiesbureau dat de verkiezingen uiteindelijk al dan niet bindend zal verklaren. 
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June